Verblijf en wonen

Verblijf & wonen wil zeggen dat er overnacht kan worden in een omgeving die is aangepast aan je noden en dit met permanente ondersteuning.

Bij verblijf (kinderen en jongeren) en wonen (volwassenen) zijn zowel de opvang tijdens de avonduren als het ontbijt mee inbegrepen. Meestal wordt dat ook gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of onderwijs binnen de school. Het aantal nachten dat je blijft overnachten, hangt af van je ondersteuningsvraag. Dat kan zeven dagen op zeven zijn, maar ook minder.

Verblijf voor kinderen en jongeren

In MFC KIDS kan overnacht worden in een omgeving die is aangepast aan de noden van het kind of de jongere. Bij het verblijf zit zowel de opvang tijdens de avonduren als het ontbijt mee inbegrepen. Meestal wordt dat ook gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of ergens anders.

Het aantal nachten dat het kind of de jongere blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan zeven dagen op zeven zijn, maar ook minder. Ook tijdens de schoolvakanties is verblijf mogelijk.

 • Kinderen met autisme

  Een vroegtijdige diagnose en behandeling vinden we belangrijk om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op je noden. In jouw begeleiding vertrekken we voornamelijk vanuit je sterkten en talenten.

 • Dove- en slechthorende kinderen en jongeren

  In de leefgroepen schenken we naast een veilig en zorgzaam leefklimaat veel aandacht aan het bieden van maximale ontwikkelingskansen. Hiervoor creëren we voor jou een uitdagende omgeving die voldoende toegankelijk (begrijpbaar) is.

 • Kinderen en jongeren met spraakproblemen

  Een vroegtijdige diagnose en behandeling omwille van de taalgevoelige periode (lopend tot ongeveer de leeftijd van 7 jaar) vinden wij belangrijk. We willen jou zo snel mogelijk een taalkundig rijke omgeving bieden voor het verwerven en uitbreiden van je gesproken Nederlandse taal.

Wonen voor volwassenen

De woonondersteuning in KIDS Wolfsdonk vindt plaats binnen een residentiële woonvorm in een huiselijke sfeer.

 • Dove & slechthorende volwassenen

  Huis 24 is een thuis voor doven en slechthorende volwassenen met een nood aan een woon – en/of dagondersteuning. Naast de vraaggestuurde ondersteuning staat een specifieke communicatie op maat centraal.

 • Volwassenen met autisme

  Welkom in huis 26, het huis waar diversiteit troef is! Vanuit een basis van gelijkwaardigheid samen streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is ons doel. Volwassenheid, zelfstandigheid en eigenheid zijn hierbij de codewoorden.

 • Volwassenen met spraakproblemen

  In huis 28 wonen 9 personen met een meervoudige beperking. Onze bewoners hebben een verstandelijke beperking, autisme en/of een auditieve beperking. Dit soms in combinatie met een psychische problematiek.

 • Volwassenen met autisme en een (rand-) normale begaafdheid

  Huis 30 is een woonvorm voor vijf volwassen personen met autisme en een (rand-) normale begaafdheid.
  Op zoek gaan naar de uitbouw van een kwalitatief en zo zelfstandig mogelijk leven staat hier centraal.

Nieuws en kalender

KIDS Festivalcrew

Het lang verwachte moment is aangebroken … de inschrijvingen voor deelname aan de festivals worden geopend. Met de KIDS crew…

Activiteiten

Open Schooldag BuSO OV3 – de beroepsschool

Klik hier om in te schrijven Opgelet! deze open schooldag wordt enkel georganiseerd voor OV3 – de beroepsschool. OV1 –…

Vlaamse Kermis

26/05/2024
 • vzw KIDS
 • Borggravevijversstraat 9
 • 3500 - Hasselt