Wonen voor volwassenen

De woonondersteuning in KIDS Wolfsdonk vindt plaats binnen een residentiƫle woonvorm in een huiselijke sfeer.

KIDS Wolfsdonk beschikt over 4 woningen waarin telkens een vast team van begeleiders en een hoofdopvoeder instaat voor de dagelijkse ondersteuning. Voor iedere cliƫnt wordt er individueel, in samenspraak en vanuit de "kwaliteit van leven" gedachte een persoonlijk plan opgesteld. De uitwerking hiervan is een gedetailleerd individueel en/of zorg-op-maat-pakket.

In de nabije toekomst ontwikkelen we in Hasselt ook de mogelijkheid tot woonondersteuning voor volwassenen.

Volg hier het laatste nieuws.

Dove & slechthorende volwassenen

Huis 24 is een thuis voor doven en slechthorende volwassenen met een nood aan een woon – en/of dagondersteuning. Naast de vraaggestuurde ondersteuning staat een specifieke communicatie op maat centraal.

Volwassenen met autisme

Welkom in huis 26, het huis waar diversiteit troef is! Vanuit een basis van gelijkwaardigheid samen streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven is ons doel. Volwassenheid, zelfstandigheid en eigenheid zijn hierbij de codewoorden.

Volwassenen met spraakproblemen

In huis 28 wonen 9 personen met een meervoudige beperking. Onze bewoners hebben een verstandelijke beperking, autisme en/of een auditieve beperking. Dit soms in combinatie met een psychische problematiek.

Volwassenen met autisme en een (rand-) normale begaafdheid

Huis 30 is een woonvorm voor vijf volwassen personen met autisme en een (rand-) normale begaafdheid.
Op zoek gaan naar de uitbouw van een kwalitatief en zo zelfstandig mogelijk leven staat hier centraal.

Nog vragen over verblijf en wonen voor volwassenen?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: