Begeleiding voor volwassenen

Dove of slechthorende volwassenen of volwassenen met autisme kunnen begeleiding krijgen bij de vragen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen. Ze kunnen hulp krijgen van ervaren begeleiders die in hoofdzaak aan huis komen bij de cliënt. De gestelde vragen waarmee zij aan de slag gaan variëren van het zoeken naar werk of een dagondersteuning, naar vrijetijd of hobby, hulp bij administratie of sociale relaties, winkelen of koken.

Onze begeleiders gaan naar dove en slechthorende volwassenen en volwassenen met autisme of volwassenen met een spraak- of taalproblematiek. Je kan met verschillende vragen bij ons terecht.

 • Je bent afgestudeerd en je zoekt werk?
 • je wilt alleen gaan wonen maar zoekt toch nog naar iemand die je daarin kan ondersteunen?
 • waar kan ik gaan wonen nu ik volwassen ben?
 • Wat moet ik doen met die brieven die thuis aankomen?
 • Hoe vraag ik een tegemoetkoming aan?
 • Hoe kunnen mijn huisgenoten rekening houden met mijn noden en ik met die van hun?

KIDS heeft 2 regio's van waaruit zorg en ondersteuning voor volwassenen wordt georganiseerd: KIDS Hasselt (regio Limburg) en KIDS Wolfsdonk (regio Vlaams Brabant).

atelier wolfsdonk

Bij KIDS Wolfsdonk wordt er vooral woon- en dagondersteuning geboden. Meer info hierover kan je terugvinden op de pagina dagopvang voor volwassenen en verblijf en wonen voor volwassenen. 

Strijken in Wolfsdonk

In KIDS Hasselt kun je terecht voor woon- en dagondersteuning en individuele ondersteuning.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Indien je beperkte ondersteuning nodig hebt, valt dit onder de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Om gebruik te kunnen maken van RTH moet er een (vermoeden van) handicap zijn vastgesteld. daarnaast mag je geen Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen. 

Een begeleiding duurt één tot twee uur. Je kan kiezen voor een begeleiding bij jou aan huis of elders (mobiele begeleiding) of je komt naar de voorziening toe (ambulante begeleiding).

We bieden ook begeleid werken aan voor schoolverlaters van het BuSO (regio Limburg en het oosten van Vlaams-Brabant).

Je betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage.

Voor meer uitleg over wat rechtstreeks toegankelijke hulp is en inhoudt, kan je surfen naar de website van het VAPH: www.vaph.be

Zorg en ondersteuning op maat - Persoonsvolgend Budget (PVB)

Indien je een persoonsvolgend budget hebt, kan je ondersteuning vragen bij ons. Dit kan gaan over individuele ondersteuning, dagondersteuning of woonondersteuning.

Personen die vooral een vraag hebben naar individuele ondersteuning kunnen nog thuis wonen, alleen wonen of samen wonen met anderen. KIDS heeft een aantal woonprojecten met studio's waar gewerkt wordt met woonovereenkomsten (Walenstraat, Jagerstraat, Lazarijstraat). Daarnaast zijn er ook 2 locaties waar woonondersteuning wordt gegeven (KIDS Wolfsdonk en KIDS Hasselt).

In een gesprek met jou en je netwerk willen we al je vragen beluisteren en kijken of we een afgestemd antwoord kunnen vinden.

Voor meer uitleg over wat persoonsvolgend budget is en inhoudt, kan je surfen naar de website van het VAPH: www.vaph.be

Waarom kiezen voor begeleiding van KIDS?

Tijdens de begeleidingen gaan we telkens uit van de concrete vragen van de persoon die ondersteuning vraagt. Het kan gaan om ondersteuning bij de inhoudelijke organisatie van het dagelijks leven of om praktische hulp bij algemene dagelijkse activiteiten. Meer bepaald gaan we in op vragen in verband met de verschillende levensdomeinen:

 • Hulp bij huishoudelijke taken (wassen, strijken, koken, poetsen,...)
 • Hulp bij administratie (budgetbeheer, belastingen, mutualiteiten,...)
 • Hulp bij het vinden van en begeleiden bij een dagbesteding (vrije tijd, werk)
 • Hulp bij het inzetten op het eigen netwerk van de cliënt (familie en vrienden, sociale relaties)
 • Hulp bij het opbouwen en onderhouden van relaties met het eigen netwerk van de cliënt (familie en vrienden, buren,...)

In de begeleidingen gebruiken we specifieke methodieken, aangepast aan de persoon.

Elke cliënt krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen.

Begeleid werken

Als je na je schoolloopbaan thuis zit en je op zoek bent naar een zinvolle bezigheid, die aanleunt bij jouw interesses, kun je ook beroep doen op ons.

Mobiele begeleiding

Ons team begeleidt volwassenen met vragen op vlak van alle levensdomeinen. Je mag ons iets vragen en wij bekijken of we je kunnen helpen of je indien nodig kunnen doorverwijzen.

Praktische informatie

Aanmelding

Je kan telefonisch aanmelden op het nummer: 0486 14 81 22 (KIDS Mobiel)
Er is ook mogelijkheid tot aanmelden op volgend emailadres: edith.croux@kids.be

Intake

Na de aanmelding wordt je gebeld om een intakegesprek te plannen en zo dieper in te gaan op je vragen. Daar wordt ook bekeken wanneer er kan opgestart worden.

Opstart begeleiding

Bij opstart bepaalt een vaste begeleider samen met jou de inhoud en de frequentie van de begeleidingen. De frequentie kan variëren naargelang de vragen die jij hebt.

Bijdrage

Voor RTH is er een wettelijke bijdrage vastgesteld door het VAPH voor mobiele of ambulante begeleidingen: je betaalt € 5,34 per sessie (dit wordt jaarlijks geïndexeerd).

Bij een PVB wordt er afgesproken hoeveel van je budget moet ingezet worden voor de begeleiding die je wenst. Dit kan via voucher of via cash.

Nog vragen?

Voor begeleiding voor volwassenen in Wolfsdonk neem je best contact met Geert Claus via geert.claus@kids.be

Whatsapp (voor Doven en Slechthorenden): 0496/26 17 47
Je mag een antwoord verwachten binnen de week.

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Edith Croux
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: +32 486 14 81 22
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: