Verblijf voor kinderen en jongeren

In MFC KIDS kan overnacht worden in een omgeving die is aangepast aan de noden van het kind of de jongere. Bij het verblijf zit zowel de opvang tijdens de avonduren als het ontbijt mee inbegrepen. Meestal wordt dat ook gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of ergens anders.

Het aantal nachten dat het kind of de jongere blijft overnachten, hangt af van zijn ondersteuningsvraag. Dat kan zeven dagen op zeven zijn, maar ook minder. Ook tijdens de schoolvakanties is verblijf mogelijk.

KIDS biedt verblijf voor schoolgaande kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar. Je kan er van maandagochtend 8 uur tot vrijdagnamiddag 16u30 verblijven in een leefgroep die afgestemd is op jouw zorgvragen. Je kan er deeltijds of voltijds terecht. Wanneer je een vraag hebt om ook tijdens het weekend op KIDS te verblijven, bespreken we de mogelijkheden.

Je verblijft er in een leefgroep die bestaat uit gemiddeld 10 tot 15 kinderen en jongeren.

We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in de leefgroep waar we een warm en veilig leefklimaat bieden. De leidraad hierbij is onze basisvisie pedagogisch handelen van het MFC KIDS. Samen werken we aan zelfstandigheid, sociale vaardigheden, vrije tijdsbesteding, … waar we het beste uit jezelf proberen te halen. De leefgroep werkt met een vaste dagstructuur die ook zichtbaar is in de leefruimte. Er is een vast weekprogramma, maar je kan je ook inschrijven voor een (beperkt) aantal leefgroepoverstijgende activiteiten. Als je buitenschools nog andere hobby’s hebt (of wil starten), bekijken we samen de mogelijkheden. Op schooldagen ondersteunen de begeleiders je ook met je huiswerk (planning en/of organisatie).

Voor enkele jongeren is er mogelijkheid om een jaar op een studio te verblijven als voorbereiding op een later zelfstandig leven. Tijdens dit jaar wordt veel aandacht geschonken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

De begeleiders die voor je zorgen zijn ervaren en goed opgeleid om jou de zorg te bieden die je nodig hebt. Ze zijn een belangrijke vertrouwensfiguur voor je waarbij je met al je verhalen, zorgen,… terecht kan. In het begin van het schooljaar krijg je een individuele begeleider die samen met jou je persoonlijk plan vormgeeft en opvolgt. Eenmaal per schooljaar worden je ouders en/of andere belangrijke betrokkenen uitgenodigd om dit persoonlijk plan te bespreken en mee te bepalen. Ben je nog geen 12 jaar, dan zal jouw persoonlijke begeleider ter voorbereiding een gesprekje met jou doen en vragen naar jouw aandachtspunten en hulpvragen. Je mentor zal deze aandachtspunten dan meenemen naar de bespreking van je persoonlijk plan. Nadien houdt hij/zij opnieuw een gesprekje om de afspraken terug te koppelen. Ben je ouder dan 12 jaar, mag je zelf deelnemen aan de volledige bespreking.

Om de doelstellingen van je persoonlijk plan te verwezenlijken zijn ouders en/of andere belangrijke betrokkenen dus een belangrijke partner. We werken intensief met hen samen. Ook voor broers en zussen is er een specifiek aanbod. Deze en andere vragen kan je zowel bij je begeleiders als bij de maatschappelijk assistent en/of pedagoog/psycholoog stellen. Het team kan afhankelijk van je vragen versterkt worden door een logopedist, kinesist, audioloog, medische dienst, therapeut of kinderpsychiater.

Kinderen met autisme

Een vroegtijdige diagnose en behandeling vinden we belangrijk om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op je noden. In jouw begeleiding vertrekken we voornamelijk vanuit je sterkten en talenten.

Dove- en slechthorende kinderen en jongeren

In de leefgroepen schenken we naast een veilig en zorgzaam leefklimaat veel aandacht aan het bieden van maximale ontwikkelingskansen. Hiervoor creëren we voor jou een uitdagende omgeving die voldoende toegankelijk (begrijpbaar) is.

Kinderen en jongeren met spraakproblemen

Een vroegtijdige diagnose en behandeling omwille van de taalgevoelige periode (lopend tot ongeveer de leeftijd van 7 jaar) vinden wij belangrijk. We willen jou zo snel mogelijk een taalkundig rijke omgeving bieden voor het verwerven en uitbreiden van je gesproken Nederlandse taal.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: