Kinderen met autisme

Een vroegtijdige diagnose en behandeling vinden we belangrijk om zo snel mogelijk in te kunnen spelen op je noden. In jouw begeleiding vertrekken we voornamelijk vanuit je sterkten en talenten.

We staan niet enkel stil bij gedragingen die we zien (socialisatie/communicatie, verbeelding) maar durven verder kijken. Als we jou met je autisme beter willen begrijpen en begeleiden, moeten we in ons denken en handelen vertrekken vanuit de manier waarop jij als persoon met autisme denkt en voelt (Ijsbergmodel, Peeters, 1994).

In de leefgroep van het MFC gaan we samen met jou en je gezin (en/of andere belangrijke betrokkenen) op zoek naar concrete en individuele ontwikkelingsdoelen op gebied van zelfredzaamheid, communicatieve en sociale vaardigheden, invullen van vrije tijd en persoonlijkheidsontwikkeling. Je begeleiders oefenen deze vaardigheden op een stapsgewijze manier met jou in. We hebben hierbij aandacht voor het generaliseren van de aangeleerde vaardigheden naar de thuisomgeving en/of ruimere context.

Vaak maken we gebruik van hulpmiddelen die afhankelijk van je ontwikkelingsfase verschillend kunnen zijn.

Zo visualiseren we het verblijf in de leefgroep aan de hand van een daglijn met foto’s, pictogrammen, woorden en apps.
Op het gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheid kunnen stappenplannen helpend zijn om verschillende vaardigheden (zoals zindelijkheidstraining, eettraining, wassen, aankleden, openbaar vervoer nemen, medicatie-inname, organisatie en planning, seksuele beleving…) te leren.

Is het voor jou te druk in de leefgroep, denkt de begeleiding met jou na op welke manier we meer rust kunnen creëren. Dit kan met behulp van een hoofdtelefoon, het opzoeken van een rustruimte of door te gaan snoezelen, wandelen of sporten,…

Wil je nieuwe vaardigheden leren en heb je hiervoor een duwtje in de rug nodig, kunnen social stories of scripts hierbij helpend zijn.

In je persoonlijkheidsontwikkeling hebben we ruim aandacht voor psycho-educatie rond jouw autisme, je relationele- en sociale vorming, je identiteitsontwikkeling en seksualiteit. Ook hiervoor hanteren we verschillende methodieken of hulpmiddelen die variëren naargelang je leeftijd/ontwikkelingsfase (BrainBlocks, Relaties@ASS.kom, ik-boeken, Vlaggensysteem Sensoa,…)