Dove- en slechthorende kinderen en jongeren

In de leefgroepen schenken we naast een veilig en zorgzaam leefklimaat veel aandacht aan het bieden van maximale ontwikkelingskansen. Hiervoor creëren we voor jou een uitdagende omgeving die voldoende toegankelijk (begrijpbaar) is.

We gaan samen met jou en je ouders (en/of andere belangrijke betrokkenen) op zoek naar een manier van communiceren, afgestemd op jouw mogelijkheden en ontwikkeling. Onze overtuiging is dat een goede communicatie met de omgeving cruciaal is voor een goede taal-, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling en dat deze best zo vroeg mogelijk aanvangt. In de leefgroep wordt er gecommuniceerd in gesproken Nederlands en Vlaamse Gebarentaal in combinatie met andere visuele ondersteuningsvormen zoals picto’s, geschreven woord,… We stimuleren de transfer van de aangeleerde vaardigheden naar verschillende situaties en contexten. Hiertoe stemmen we nauw af met de school. Binnen de leefgroep schakelen we technische hulpmiddelen in om de spraak- en geluidswaarneming te verbeteren.

Samen met jou en je ouders (en/of andere belangrijke betrokkenen) spreken we ook andere concrete ontwikkelingsdoelen af. We gaan op een stapsgewijze manier aan de slag op gebied van zelfredzaamheid, emotionele- en sociale vaardigheden en invullen van vrije tijd. We ondersteunen je in je persoonlijkheidsontwikkeling en hebben oog voor je identiteitsontwikkeling. Aspecten van dovencultuur worden verweven in onze dagelijkse werking en we trachten je in contact te brengen met verschillende rolmodellen. Het samenzijn met dove en slechthorende leeftijdsgenoten vormt mee een basis voor een goede sociale emotionele ontwikkeling.

 

Voor je gezin is het mogelijk om andere ouders op een ongedwongen manier te ontmoeten. Dit kan via de jaarlijkse ouderavond georganiseerd door de leefgroep of via andere initiatieven. Doorheen het jaar worden er cursussen aangeboden aan ouders en/of andere belangrijke betrokkenen zoals de wekelijkse cursus Vlaamse Gebarentaal.

Ook als je bijkomende hulpvragen hebt die samengaan met een verstandelijke beperking, visuele beperking, autisme, gedragsproblemen,… kan je bij ons terecht. We stemmen dan graag op voorhand af om te kijken of de leefgroep tegemoet kan komen aan je specifieke noden en behoeften.