Audiologische onderzoeken

De audiologische dienst van KIDS richt zich op kinderaudiometrie. Ons team werkt samen met artsen, VCLB, thuisbegeleidingsdienst, CI-teams en verwijzers. Samen met de ouders gebeuren de onderzoeken in een kindvriendelijke audiologische ruimte. de onderzoeken zijn altijd aangepast aan de leeftijd van het kind.

 • Gedragsaudiometrie (BOA) tot 6 maanden
 • Visuele Reinforcement Audiometry (VRA) tot 2 jaar
 • Spelaudiometrie (ICR) vanaf 2 jaar
Kind wordt getest bij audiologie

Welke testen doen we? 

 • Otoscopie en tympanometrie
 • Tonale audiometrie
 • Detectie en discriminatie van spraakklanken
 • Spraakaudiometrie in stilte
 • Spraakaudiometrie in ruis

Het is belangrijk dat het gehoor regelmatig opgevolgd wordt.

Hoortoestel en CI

Op basis van het gehoorverlies passen we hoortoestellen op maat van het kind aan. We hebben keuze uit verschillende merken waarbij het ziekenfonds geheel of gedeeltelijk tussenkomt bij de aankoop.

Na de aanpassing evalueren we de versterking van de hoortoestellen aan de hand van verschillende testen. We kunnen de versterking ook opmeten in een meetbox rekening houdend met het oorvolume van het kind. Met deze resultaten en de ervaringen van het kind en/of de ouders worden de hoortoestellen fijner afgesteld. Zo 'groeien' de hoortoestellen mee met de taalontwikkeling van uw kind.

Ook de kinderen met een CI worden audiologisch opgevolgd. De hoortoestellen of CI's worden regelmatig nagekeken en gereinigd.

Aanvullende hooroplossingen

Deze hoorhulpmiddelen kunnen de communicatie in moeilijkere luisteromstandigheden vergemakkelijken en het contact met de buitenwereld zo vergroten. Vaak kunnen ze de zelfstandigheid van het kind vergroten. Zowel thuis, in de klas of daarbuiten is het gebruik van deze oplossingen een meerwaarde.
Enkele voorbeelden zijn:

 • Draadloze FM-systemen
 • Draadloze bluetooth-systemen
 • Tril- en/of lichtwekkers
 • Signalisatiesystemen (lichtbel, een babyfoon)
 • Telefoon met versterking
 • Ringleidingversterkers
 • Gehoorbeschermers, zwemdoppen

Het VAPH komt geheel of gedeeltelijk tussen bij verschillende van deze hulpmiddelen.

Ons team

Kris Seegers

Audiologe

Anja Docx

Audiologe

Marlies Oyen

Audiologe

Lieze Plessers

Audiologe

Stefan Coenen

Technicus

Nog vragen over de werking van onze audiologische dienst?

Contacteer ons! 

Borggravevijverstraat 9

3500 Hasselt

011 22 25 93

audio@kids.be