Info & inschrijven basis

Lees hier alle info over de mogelijkheden om in te schrijven in onze basisschool.

Inschrijven buitengewoon basisonderwijs KIDS

Info-momenten

De basisschool organiseert info-momenten om de school- en klaswerking toe te lichten.

Ouders die voor schooljaar 2024-2025 een vrije plaats hebben voor hun kind in type 9 en nog geen info-moment hebben bijgewoond worden persoonlijk gecontacteerd voor een bezoek.

Wat zijn de voorwaarden voor een inschrijving in buitengewoon basisonderwijs KIDS?

 1. Uw zoon/dochter heeft de diagnose:

Type 7:

 •         Vóór 6 jaar: een diagnose van een vermoeden van een spraak- en taalstoornis (ontwikkelingsdysfasie)
 •         Na 6 jaar: een diagnose van een spraak- en taalstoornis (ontwikkelingsdysfasie)
 •         Doof of slechthorend

Type 9:

 •         Autismespectrumstoornis (ASS)

 

2.    Het CLB is op de hoogte en gaat akkoord met een inschrijving in type 7 of type 9:

 •         Het CLB besluit samen met de school van uw zoon/dochter en jullie als ouders dat de huidige school onvoldoende ondersteuning kan bieden.
 •         Het CLB maakt een IAC-verslag voor type 7 of type 9

 

Wenst u uw zoon/dochter in te schrijven voor het huidige schooljaar?

Voor het kleuter- en lager onderwijs type 9 is er geen plaats meer beschikbaar voor het huidige schooljaar.

Voor het kleuteronderwijs type 7 zijn we volzet.

Voor het lager onderwijs type 7 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar voor het huidige schooljaar.

Indien u interesse heeft voor een infomoment en/of inschrijving, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de aanmeldingen Aalia Mohammed (aalia.mohammed@kids.be of 0492/ 22 80 03).

Wenst u uw zoon/dochter in te schrijven voor het volgende schooljaar?

Aanmeldsysteem voor schooljaar 2024 - 2025

Vanaf februari 2024 worden leerlingen online aangemeld in plaats van fysiek ingeschreven zoals voorgaande jaren. Meer informatie over de werkwijze van aanmelding kan je hier vinden:

 Capaciteit

De capaciteit bepaalt het maximum aantal leerlingen dat kan worden ingeschreven.
Voor het schooljaar 2024 - 2025 worden uiterlijk 25/01/2024 de vrije plaatsen en capaciteit bekend gemaakt:

•     Voor type 7:
o           Kleuter onderwijs: volzet
o           Lager onderwijs: volzet

•     Voor type 9:
o           Kleuter onderwijs: volzet
o           Lager onderwijs: volzet

Voorrangsperiode van maandag 29 januari tot en met zondag 18 februari 2024
De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven:

 •         Broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in BuBaO-KIDS
 •         Kinderen van personeel van BuBaO-KIDS

Indien u hiervoor in aanmerking komt, kan u contact opnemen op via volgend e-mailadres: aalia.mohammed@kids.be

Aanmeldingsperiode start op dinsdag 27 februari 2024
Na de inschrijvingsperiode van broers of zussen en kinderen van personeelsleden start de aanmeldingsperiode. De leerlingen worden aangemeld op de wachtlijst. Een aanmelding is nog geen inschrijving. Rangordening vindt plaats op basis van de kortste afstand in vogelvlucht tussen het domicilieadres en het adres van KIDS.

Je kan je kind digitaal aanmelden vanaf dinsdag 27 februari 2024 om 09u00 tot en met dinsdag 19 maart 2024 om 16u00. Klik hier voor meer info over de werkwijze.

Nadat alle aanmeldingen verwerkt zijn, ontvang je ten laatste op dinsdag 26 maart 2024 een e-mail met alle informatie over de school. Vervolgens ga je je kind tussen maandag 22 april (9 u) en 15 mei 2024 (16 u) definitief inschrijven op school.
Mis deze periode niet, want na deze periode vervalt je gereserveerde plaats!

Heb je de aanmeldingsperiode gemist? Dan kan je vanaf 23 mei 2024 (9 u) je kind inschrijven in BuBaO KIDS, indien er nog plaats vrij is. Contacteer de school om na te gaan of er nog plaats is of kijk op  www.naarschoolinvlaanderen.be.

Wanneer er geen plaats meer beschikbaar is, ontvangt u een weigeringsattest als bewijs. We contacteren u indien er toch nog een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 5 oktober 2024.

 

Algemene info type 9

Algemene info type 7: 

Extra foto's klas type 7

Extra foto's kleuterklas type 7

Extra foto's kleuterklas type 9

Extra foto's lagere school klas type 9

Via deze link kan je alle info terugvinden over onze DSH werking: https://dsh-basisschool-kids.jouwweb.be/visie-werking

Praktische informatie?

Schooluren
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u50 tot 15u10. Er is toezicht vanaf 8u35 en tot 15u25.
Woensdag van 8u50 tot 12u30. Er is toezicht vanaf 8u35 en tot 12u45.

Vrije dagen schooljaar 2022-2023

Voor- en naschoolse opvang
Dit wordt georganiseerd door "Ons Kind” (Borggravevijversstraat 7A - 3500 Hasselt).
Contact: Onskind@covida.be - 011 26 09 33.

Busvervoer
U heeft recht op gratis busvervoer wanneer wij de dichtstbijzijnde school zijn voor type 7 of type 9. De bus komt niet in alle steden of gemeenten. Het secretariaat van onze school zoekt samen met u uit of uw kind wel of niet gebruik kan/mag maken van de gratis schoolbus.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: