Info & inschrijven basis

Lees hier alle info over de mogelijkheden om in te schrijven in onze basisschool.

Wat zijn de voorwaarden voor een inschrijving in buitengewoon basisonderwijs KIDS?

  1. Uw zoon/dochter heeft de diagnose:

o Type 7:
 - Vóór 6 jaar is een diagnose van een vermoeden van een spraak- en taalstoornis (ontwikkelingsdysfasie)’ voldoende.
-  Na 6 jaar is er een diagnose van een spraak- en taalstoornis (ontwikkelingsdysfasie) nodig.
 - Doof of slechthorend

o Type 9:
 - Autismespectrumstoornis (ASS)

2.  Het CLB is op de hoogte en gaat akkoord met een inschrijving in type 7 of type 9:

o Het CLB besluit samen met de school van uw zoon/dochter en jullie als ouders dat de huidige school onvoldoende ondersteuning kan bieden.
o Het CLB maakt een verslag M-decreet voor type 7 of type 9.

 

Wenst u uw zoon/dochter in te schrijven voor het huidige schooljaar?

Voor het kleuter- en lager onderwijs type 9 is er geen plaats meer beschikbaar voor het huidige schooljaar.

Voor het kleuter- en lager onderwijs type 7 zijn er nog enkele plaatsen voor het huidige schooljaar. Afhankelijk van de leeftijd, het niveau en de noden van uw zoon/dochter bekijken we of er een plaats beschikbaar is in een geschikte klas.

Indien u interesse heeft voor een infomoment en/of inschrijving, kan u het contactformulier invullen. De verantwoordelijke voor de aanmeldingen (Sara Van Marcke) zal zo snel mogelijk terug contact opnemen met u.

 

Wenst u uw zoon/dochter in te schrijven voor het volgende schooljaar?

De aanmeldingen voor volgend schooljaar starten in de periode eind februari/begin maart. De exacte datum is nog niet bekend. Meer informatie volgt nog.

Indien u interesse heeft voor een infomoment, kan u het contactformulier invullen. De verantwoordelijke voor de aanmeldingen (Sara Van Marcke) zal zo snel mogelijk terug contact opnemen met u.

 

Praktische informatie?

  • Schooluren

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u50 tot 15u10. Er is toezicht vanaf 8u35 en tot 15u25.
Woensdag van 8u50 tot 12u30. Er is toezicht vanaf 8u35 en tot 12u45.

  • Voor- en naschoolse opvang

Dit wordt georganiseerd door "Ons Kind” (Borggravevijversstraat 7A - 3500 Hasselt).
De contactpersoon is Sarina Peeters (sarina.peeters@covida.be - 011 26 09 33).

  • Busvervoer

U heeft recht op gratis busvervoer wanneer wij de dichtstbijzijnde school zijn voor type 7 of type 9. De bus komt niet in alle steden of gemeenten. Het secretariaat van onze school zoekt samen met u uit of uw kind wel of niet gebruik kan/mag maken van de gratis schoolbus.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: