Info & inschrijven basis

Lees hier alle info over de mogelijkheden om in te schrijven in onze basisschool.

Inschrijven buitengewoon basisonderwijs KIDS

Wat zijn de voorwaarden voor een inschrijving in buitengewoon basisonderwijs KIDS?

 1. Uw zoon/dochter heeft de diagnose:

Type 7:

 •         Vóór 6 jaar: een diagnose van een vermoeden van een spraak- en taalstoornis (ontwikkelingsdysfasie)
 •         Na 6 jaar: een diagnose van een spraak- en taalstoornis (ontwikkelingsdysfasie)
 •         Doof of slechthorend

Type 9:

 •         Autismespectrumstoornis (ASS)

 

2.    Het CLB is op de hoogte en gaat akkoord met een inschrijving in type 7 of type 9:

 •         Het CLB besluit samen met de school van uw zoon/dochter en jullie als ouders dat de huidige school onvoldoende ondersteuning         kan bieden.
 •         Het CLB maakt een verslag M-decreet voor type 7 of type 9.

 

Wenst u uw zoon/dochter in te schrijven voor het huidige schooljaar?

Voor het kleuteronderwijs type 9 is er geen plaats meer beschikbaar voor het huidige schooljaar. Voor de lagere school type 9 zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor het kleuter- en lager onderwijs type 7 zijn er nog enkele plaatsen voor het huidige schooljaar. Afhankelijk van de leeftijd, het niveau en de noden van uw zoon/dochter bekijken we of er een plaats beschikbaar is in een geschikte klas.

Indien u interesse heeft voor een infomoment en/of inschrijving, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de aanmeldingen Aalia Mohammed (aalia.mohammed@kids.be of 0492/ 22 80 03).

 

Wenst u uw zoon/dochter in te schrijven voor het volgende schooljaar?

Infomoment

In het schooljaar 2020 - 2021 werd een PowerPoint ingesproken om jullie toch de nodige info over onze werking te bieden. Opgelet: de recente data voor de inschrijvingen vindt u verder onderaan deze pagina.

De volgende info-momenten staan gepland:

Algemene info type 

Algemene info type 7: 

Extra foto's klas type 7

Extra foto's kleuterklas type 7

Extra foto's kleuterklas type 9

Extra foto's lagere school klas type 9

Voorlopig is dit nog niet uitgewerkt voor de werking met de doven en slechthorende leerlingen.

 

Capaciteit

De capaciteit bepaalt het maximum aantal leerlingen dat kan worden ingeschreven.
Voor het schooljaar 2023 - 2024 worden uiterlijk 20/01/2023 de vrije plaatsen en capaciteit bekend gemaakt:

•     Voor type 7:
o           Kleuter onderwijs:
o           Lager onderwijs:

•     Voor type 9:
o           Kleuter onderwijs:
o           Lager onderwijs:

Voor het schooljaar 2022 -2023 zijn er alleen nog vrije plaatsen voor type 7 kleuter- en lager onderwijs. Type 9 kleuteronderwijs is volledig volzet, voor type 9 lager onderwijs zijn er nog enkele plaatsen vrij.

Voorrangsperiode van maandag 30 januari tot en met zondag 19 februari 2023
De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven:

 •         Broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in BuBaO-KIDS
 •         Kinderen van personeel van BuBaO-KIDS

Indien u hiervoor in aanmerking komt, kan u contact opnemen op via volgend e-mailadres: aalia.mohammed@kids.be

 

Vrije inschrijvingen op woensdag 1 maart 2023
De aanmeldingen voor volgend schooljaar starten op woensdag 1 maart 2023 om 19u00. Deze aanmeldingen gebeuren digitaal.

Klik hier voor meer info over de werkwijze.

De leerlingen worden aangemeld op de wachtlijst. Een aanmelding is nog geen inschrijving. Zolang de capaciteit het toelaat, worden de ouders binnen de twee weken in chronologie gecontacteerd.
Wanneer de interne doorstroom duidelijk is, ten vroegste vanaf mei, wordt het aantal vrije plaatsen herbekeken. Aangemelde leerlingen worden verder in chronologie van de wachtlijst gecontacteerd voor een inschrijving.
Wanneer er geen plaats meer beschikbaar is, ontvangt u een weigeringsattest als bewijs. We contacteren u indien er toch nog een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot oktober 2023.

Praktische informatie?

Schooluren
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u50 tot 15u10. Er is toezicht vanaf 8u35 en tot 15u25.
Woensdag van 8u50 tot 12u30. Er is toezicht vanaf 8u35 en tot 12u45.

Vrije dagen schooljaar 2022-2023

Voor- en naschoolse opvang
Dit wordt georganiseerd door "Ons Kind” (Borggravevijversstraat 7A - 3500 Hasselt).
De contactpersoon is Sarina Peeters (sarina.peeters@covida.be - 011 26 09 33).

Busvervoer
U heeft recht op gratis busvervoer wanneer wij de dichtstbijzijnde school zijn voor type 7 of type 9. De bus komt niet in alle steden of gemeenten. Het secretariaat van onze school zoekt samen met u uit of uw kind wel of niet gebruik kan/mag maken van de gratis schoolbus.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: