BuSO

Een school voor buitengewoon onderwijs of een buitengewone school?
Soms lukt het niet in het gewoon onderwijs. De schoolse druk kan te zwaar zijn, het omgaan met andere leerlingen is niet vanzelfsprekend, de grote schoolomgeving is overweldigend … Dan kan het buitengewoon onderwijs een oplossing zijn.

Een school die zich in de mate van het mogelijke afstemt op de specifieke noden van de leerlingen. Een school die in een warme sfeer leerlingen uitdaagt om zijn grenzen te verleggen. Een school waar de leerling zich goed voelt en leert. Zo’n school wil BuSO KIDS zijn!

“Welkom bij BuSO-KIDS.”

Doelgroepen

BuSO-KIDS richt zich op de volgende doelgroepen: jongeren van basisaanbod, jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (type 3), dove en slechthorende jongeren (type 7), jongeren met spraak- en taalstoornissen (type 7), jongeren met autisme (type 9). Wanneer jongeren willen starten in het buitengewoon onderwijs is een verwijzing door het CLB noodzakelijk.

Einddoelstellingen

In het BuSO kan je toewerken naar verschillende doelen: je kan een beroep aanleren, je kan je voorbereiden op je volwassen leven of je kan een diploma secundair onderwijs behalen. Het BuSO is daarom georganiseerd in verschillende afdelingen of opleidingsvormen.

In opleidingsvorm 1 (OV1) zijn de doelstellingen afgestemd op het individuele traject van de jongere en wordt er vooral voorbereid op het leven als volwassene. De meeste jongeren in OV1 doen in hun latere leven nog beroep op hulpverlening en komen terecht in bijv. beschermde tewerkstelling, dagcentrum,…

Opleidingsvorm 3 (OV3) is gericht op het aanleren van een beroep. Deze jongeren kunnen gaan werken in het normaal economisch circuit.

In opleidingsvorm 4 (OV4) streven we naar het behalen van een diploma secundair onderwijs. Afhankelijk van de studierichting bereiden we de jongeren voor op doorstroming naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

BuSO-KIDS maakt deel uit van de scholengemeenschap Sint-Quintinus. Deze omvat de katholieke secundaire scholen van Hasselt, Stevoort en Zonhoven. Meer info over deze scholengemeenschap vind je hier (http://www.sgsq.be).

pASSer (OV1)

Onze opleidingsvorm 1 richt zich voornamelijk op jongeren met autisme, daarnaast volgt ook een groep doven en slechthorende jongeren les in de pASSer.

 • Eerste graad

  De eerste graad richt zich op (rand-)normaalbegaafde jongeren met autisme.

 • Examenklassen

  De examenklassen richten zich op normaalbegaafde jongeren met autisme.

 • ZOM

  ZOM richt zich op (rand-)normaal begaafde jongeren met autisme.

 • IZOM

  IZOM richt zich op (rand-)normaal begaafde jongeren met autisme en een grote ondersteuningsbehoefte.

 • B-groep

  De B-groep richt zich op dove en slechthorende jongeren met een meervoudige beperking.

 • QUO VADIS

  QUO VADIS richt zich op pASSer-schoolverlaters.

 • IN VIVO

  IN VIVO richt zich op pASSer-schoolverlaters met interne motivatie, autonomie en zin voor initiatief.

Beroepsschool (OV3)

In de Beroepsschool kunnen jongeren een beroepsopleiding volgen. De Beroepsschool biedt een sociale en beroepsgerichte vorming aan met als doel integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. De Beroepsschool biedt opleidingen aan in volgende domeinen: basis bakkerij, basis horeca, basis schilder-decorateur, basis organisatie en logistiek.

Secundair onderwijs (OV4)

Opleidingsvorm 4 richt zich op jongeren met autisme die een diploma secundair onderwijs willen behalen. Onze leerlingen worden voorbereid op een studie in het hoger onderwijs en op inschakeling in het actieve leven.

 • Middenschool OV4

  Opleidingsvorm 4 richt zich op jongeren met autisme die een diploma secundair onderwijs willen behalen. Onze leerlingen worden voorbereid op een studie in het hoger onderwijs en op inschakeling in het actieve leven.
  De Middenschool OV4 werkt samen met de Middenschool Kindsheid Jesu voor de eerste graad. Enkel de A-stroom wordt aangeboden.

 • Humaniora OV4

  Opleidingsvorm 4 richt zich op jongeren met autisme die een diploma secundair onderwijs willen behalen. Onze leerlingen worden voorbereid op een studie in het hoger onderwijs en op inschakeling in het actieve leven.

Nog algemene vragen over de werking van het BuSO?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Koen Cornelissen
 • Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0473 52 23 17
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: