BuSO

Een school voor buitengewoon onderwijs of een buitengewone school?
Soms lukt het niet in het gewoon onderwijs. De schoolse druk kan te zwaar zijn, het omgaan met andere leerlingen is niet vanzelfsprekend, de grote schoolomgeving is overweldigend … Dan kan het buitengewoon onderwijs een oplossing zijn.

Een school die zich in de mate van het mogelijke afstemt op de specifieke noden van de leerlingen. Een school die in een warme sfeer leerlingen uitdaagt om zijn grenzen te verleggen. Een school waar de leerling zich goed voelt en leert. Zo’n school wil BuSO KIDS zijn!

 

“Welkom bij BuSO-KIDS.”

 

Einddoelstellingen

In het BuSO kan je toewerken naar verschillende doelen: je kan een beroep aanleren, je kan je voorbereiden op je volwassen leven of je kan een diploma secundair onderwijs behalen. Het BuSO is daarom georganiseerd in verschillende afdelingen of opleidingsvormen.

In opleidingsvorm 1 (OV1 – de pASSer) worden leerlingen met een minimum aan druk voorbereid op het latere, volwassen leven. Het behalen van een diploma secundair onderwijs is hierbij niet uitgesloten.

Opleidingsvorm 3 (OV3 – de beroepsschool) is gericht op het aanleren van een beroep. Deze jongeren kunnen gaan werken in het normaal economisch circuit.

In opleidingsvorm 4 (OV4 – campus Kindsheid Jesu) streven we naar het behalen van een diploma secundair onderwijs. OV4 biedt studierichtingen aan die jongeren voorbereiden op doorstroming naar het hoger onderwijs.

 

Doelgroepen

BuSO-KIDS richt zich op de volgende doelgroepen: jongeren van basisaanbod, jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (type 3), dove en slechthorende jongeren (type 7), jongeren met spraak- en taalstoornissen (type 7), jongeren met autisme (type 9). Wanneer jongeren willen starten in het buitengewoon onderwijs is een verwijzing door het CLB noodzakelijk.

OV1 OV3 OV4
Type basisaanbod X
Type 3 X
Type 7 X X
Type 9 X X X

 

 

BuSO-KIDS maakt deel uit van de scholengemeenschap Sint-Quintinus. Deze omvat de katholieke secundaire scholen van Hasselt, Stevoort en Zonhoven. Meer info over deze scholengemeenschap vind je hier.

pASSer (OV1)

Onze opleidingsvorm 1 richt zich voornamelijk op (rand)normaal begaafde jongeren met autisme. Daarnaast volgt ook een groep dove en slechthorende jongeren les in de pASSer.
Er worden verschillende trajecten aangeboden die inspelen op de mogelijkheden van de jongeren. Alle trajecten zijn gericht op een zo goed mogelijke voorbereiding op het latere, volwassen leven. Een diploma secundair onderwijs is hierbij niet uitgesloten.

 • Jongeren met autisme

  De pASSer is een bijzondere OV1 met meer dan 20 jaar expertise in het begeleiden van (rand)normaal begaafde jongeren met autisme.

  Gelegen in het groen is de pASSer een kleinschalige schoolwerking die jongeren optimale groeikansen biedt.

 • Dove en slechthorende jongeren

  De pASSer is een OV1 met meer dan 20 jaar expertise in het begeleiden van dove en slechthorende jongeren met een meervoudige beperking.

  Gelegen in het groen is de pASSer een kleinschalige schoolwerking die jongeren optimale groeikansen biedt.

Beroepsschool (OV3)

In de Beroepsschool kunnen jongeren een beroepsopleiding volgen. De Beroepsschool biedt een sociale en beroepsgerichte vorming aan met als doel integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. De Beroepsschool biedt opleidingen aan in volgende domeinen: basis bakkerij, basis horeca, basis schilderen en behangen, basis organisatie en logistiek.

 • Verschillende fases in de beroepsschool

  Een opleiding in de beroepsschool bestaat uit verschillende fases. Elke fase heeft andere accenten.

 • Vernieuwde opleidingen in de Beroepsschool

  De Beroepsschool volgt de modernisering van het secundair onderwijs en werkt aan de hervorming van de opleidingen.
  Onderstaande opleidingen voldoen aan de nieuwe opleidingsprofielen. In schooljaar 2021-2022 zijn ze van toepassing voor het observatiejaar en het eerste jaar van de opleidingsfase. De nieuwe opleidingen worden jaar na jaar verder uitgerold.

 • Opleidingen in afbouw in de beroepsschool

  De Beroepsschool volgt de modernisering van het secundair onderwijs en werkt aan de hervorming van de opleidingen.
  Onderstaande opleidingen zijn daarom in afbouw.

Campus Kindsheid Jesu (OV4)

Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich op jongeren met autisme en sterke schoolse vaardigheden die een diploma secundair onderwijs willen behalen. De jongeren worden voorbereid op een studie in het hoger onderwijs en inclusie in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 bestaat uit de Middenschool (eerste graad) en de Humaniora (tweede en derde graad).

Inschrijven

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om te schrijven in BuSO-KIDS.

Info-avonden

Tijdens onze info-avonden en openschooldagen informeren we u graag over het aanbod en de werking van onze verschillende afdelingen in BuSO-KIDS.

Nog algemene vragen over de werking van het BuSO?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Koen Cornelissen
 • Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0473 52 23 17
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: