Info en inschrijven

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om in te schrijven in BuSO-KIDS.

 

Uw zoon of dochter inschrijven in BuSO-KIDS verloopt als volgt:

 

Info-avonden
We informeren u graag goed over onze werking.
Klik hier voor meer informatie.

Doorverwijzing door CLB
Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs kan pas na doorverwijzing door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) van de huidige school van de leerling. Het CLB bepaalt of een leerling toegang krijgt tot het buitengewoon onderwijs. Ze zullen ook op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een type van onderwijs en een opleidingsvorm. Dit advies wordt neergeschreven in een verslag buitengewoon onderwijs. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.

Capaciteit
De capaciteit bepaalt het maximum aantal leerlingen dat kan worden ingeschreven.
Voor het schooljaar 2023 – 2024 wordt de volgende capaciteit gehanteerd:

OV1 - de pASSer:

Basistrajecten
- PE 1 – B-groep: 12
- PE 2 – Eerste graad: 22
- PE 3 – Tweede graad: 33
- PE 4 – Derde graad: 38
Vervolgtrajecten
- PE 5 – MEA VITA: 6
- PE 6 – QUO VADIS: 24
- PE 7 – IN VIVO: 30
- PE 8 – EXT-TRA: 15

OV3 - de beroepsschool:

180 leerlingen

OV4 - campus Kindsheid Jesu:

- 1A: 27
- 2A: 27
- 3e jaar D/A bedrijf en organisatie: 9
- 3e jaar D/A beeldende en audiovisuele kunsten: 9
- 3e jaar DG biotechnologische STEM-wetenschappen: 5
- 3e jaar DG bedrijfswetenschappen: 4
- 4e jaar DO natuurwetenschappen: 9
- 4e jaar DG bedrijfswetenschappen: 9
- 5e jaar DG Biotechnologische en chemische wetenschappen: 9
- 5e jaar DG Bedrijfswetenschappen: 9
- 5e jaar D/A Applicatie- en databeheer: 9*
- 6e jaar TSO Handel: 18
- 6e jaar TSO Informaticabeheer: 18
- 6e jaar ASO Wetenschappen-wiskunde: 9

* De aanvraag- en adviesprocedure voor de inrichting van deze studierichting is lopende. De Vlaamse overheid heeft nog geen goedkeuring gegeven. Het is op dit moment dus nog onduidelijk of de richting Vlaanderenbreed mag ingericht worden vanaf september 2023.

Hier vindt u het aantal vrije plaatsen na de voorrangsperiode.

 

Voorrangsperiode
De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven:
- Broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in BuSO-KIDS;
- Kinderen van personeel van BuSO-KIDS;
- Leerlingen van BuBaO-KIDS;

De voorrangsperiode voor schooljaar 2023-2024 loopt van 30 januari 2023 tot 15 februari 2023.

Heeft uw zoon/dochter recht op een inschrijving tijdens de voorrangsperiode? Neem dan gedurende deze periode contact op met het secretariaat van BuSO-KIDS.
- Voor OV1 en OV3: Lies Hoedemaekers (011/22.25.93 - lies.hoedemaekers@kids.be)
- Voor OV4: Judith Aurich (011/27.84.61 - judith.aurich@kids.be)

Aanmeldperiode
Tijdens de aanmeldperiode kan iedereen zich online aanmelden voor inschrijving.
Na deze periode worden de vrije plaatsen of de plaats op de wachtlijst toegekend op basis van toeval.
Het tijdstip van aanmelding heeft geen enkele invloed op de mogelijkheid tot inschrijving. De kansen zijn voor elke leerling gelijk.

De aanmeldperiode voor schooljaar 2023-2024 loopt van 27 maart 2023 tot 21 april 2023.

Wenst u hulp bij het aanmelden, kan u steeds een afspraak maken met het secretariaat:
- Voor OV1 en OV3: Lies Hoedemaekers (011/22.25.93 - lies.hoedemaekers@kids.be)
- Voor OV4: Judith Aurich (011/27.84.61 - judith.aurich@kids.be)
Houdt er rekening mee dat de school niet bereikbaar is tijdens de paasvakantie van 1 tot 16 april 2023

 

OV1 - de pASSer:
- leerlingen voor de eerste graad kunnen ingeschreven worden zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer de capaciteit bereikt is, ontstaat een wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De ervaring leert dat wie inschrijft uiteindelijk niet altijd effectief opstart. Aangemelde leerlingen worden volgens hun positie op de wachtlijst gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen.
- leerlingen voor andere graden worden automatisch geplaatst op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De vrije plaatsen in deze groepen worden pas opengesteld ten vroegste vanaf half mei, wanneer de interne doorstroom duidelijk wordt. Aangemelde leerlingen worden volgens hun positie op de wachtlijst gecontacteerd.

OV3 - de beroepsschool:
- elke leerling kan na de aanmeldingsperiode rechtstreeks ingeschreven worden in de opleiding naar keuze.

OV4 - campus Kindsheid Jesu:
- leerlingen voor het eerste jaar kunnen rechtstreeks ingeschreven worden zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer de capaciteit bereikt is, ontstaat een wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De ervaring leert dat wie inschrijft uiteindelijk niet altijd effectief opstart. Aangemelde leerlingen worden volgens hun positie op de wachtlijst gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen.
- leerlingen voor de hogere jaren worden automatisch geplaatst op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De vrije plaatsen in deze jaren worden pas opengesteld wanneer de interne doorstroom definitief is. Dit is ten vroegste begin juli. Aangemelde leerlingen worden volgens hun positie op de wachtlijst gecontacteerd.

Vrije inschrijvingen
Leerlingen die op een later tijdstip aangemeld worden, worden volgens chronologie ingeschreven of op de wachtlijst geplaatst.

De vrije inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024 starten op 16 mei 2023

 

Meer informatie?
OV1: Lien Saelemaekers - 0492 46 51 86 - lien.saelemaekers@kids.be
OV3: Dawn Okkes - 0492 34 32 25 - dawn.okkes@kids.be
OV4 Middenschool: Isabelle Barthels - 0477 45 56 18 - isabelle.barthels@kids.be
OV4 Humaniora: Eva Stas - 0492 46 51 58 - eva.stas@kids.be

Data schooljaar 2022-2023

 • Info-avond december: maandag 12 december 2022, 19u00
 • Online uiteenzetting voor verwijzers: maandag 13 februari 2023, 19u00
 • Openschooldag OV4 Kindsheid Jesu: zondag 5 maart 2023
 • Info-avond maart: dinsdag 21 maart 2023, 19u00
 • Vlaamse Kermis KIDS: zondag 4 juni 2023

 

 • Voorrangsperiode inschrijvingen: 30 januari tot 15 februari 2023
 • Aanmeldperiode voor inschrijvingen: 27 maart tot 21 april 2023
 • Uiterlijke bekendmaking van de loting: 3 mei 2023
 • Vrije inschrijvingen: vanaf 16 mei 2023

Bereikbaarheid

BuSO-KIDS is bereikbaar via Nieuwe heidestraat, 3e poort rechts

 

Nog vragen over inschrijven in BuSO-KIDS?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Koen Cornelissen
 • Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0473 52 23 17
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: