Info en inschrijven

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om in te schrijven in BuSO-KIDS.

 

Uw zoon of dochter inschrijven in BuSO-KIDS verloopt als volgt:

Info-avonden
We informeren u graag goed over onze werking.
Klik hier voor meer informatie.

Doorverwijzing door CLB
Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs kan pas na doorverwijzing door het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) van de huidige school van de leerling. Het CLB bepaalt of een leerling toegang krijgt tot het buitengewoon onderwijs. Ze zullen ook op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een type van onderwijs en een opleidingsvorm. Dit advies wordt neergeschreven in een verslag buitengewoon onderwijs. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.

Capaciteit
De capaciteit bepaalt het maximum aantal leerlingen dat kan worden ingeschreven.
Voor het schooljaar 2022 – 2023 wordt de volgende capaciteit gehanteerd:

OV1 - de pASSer:
Basistrajecten
- PE 1 – B-groep: 12 leerlingen
- PE 2 – Eerste graad: 22 leerlingen
- PE 3 – Tweede graad: 33 leerlingen
- PE 4 – Derde graad: 38 leerlingen
Vervolgtrajecten
- PE 5 – MEA VITA: 6 leerlingen
- PE 6 – QUO VADIS: 24 leerlingen
- PE 7 – IN VIVO: 30 leerlingen
- PE 8 – EXT-TRA: 15 leerlingen

OV3 - de beroepsschool: 180 leerlingen

OV4 - campus Kindsheid Jesu:
- 1A: 27 leerlingen
- 2A: 27 leerlingen
- 3e jaar DO natuurwetenschappen: 9 leerlingen
- 3e jaar DG bedrijfswetenschappen: 9 leerlingen
- 4e jaar DO natuurwetenschappen: 9 leerlingen
- 4e jaar DG bedrijfswetenschappen: 9 leerlingen
- 5e jaar ASO wetenschappen-wiskunde/economie-wiskunde: 9 leerlingen
- 5e jaar TSO handel: 9 leerlingen
- 5e jaar TSO informaticabeheer: 9 leerlingen
- 6e jaar ASO wetenschappen-wiskunde/economie-wiskunde: 18 leerlingen
- 6e jaar TSO handel: 18 leerlingen
- 6e jaar TSO informaticabeheer: 9 leerlingen

Vrije plaatsen schooljaar 22-23 op 25 02 2022: klik hier

Voorrangsperiode
De volgende groepen kunnen zich met voorrang inschrijven:
- Broers of zussen van leerlingen die reeds zijn ingeschreven in BuSO-KIDS;
- Kinderen van personeel van BuSO-KIDS;
- Leerlingen van BuBaO-KIDS;

De voorrangsperiode loopt van 31 januari 2022 tot en met 20 februari 2022.

Heeft uw zoon/dochter recht op een inschrijving tijdens de voorrangsperiode? Neem dan gedurende deze periode contact op met het secretariaat van BuSO-KIDS.
- Voor OV1 en OV3: Lies Hoedemaekers (011/22.25.93 - lies.hoedemaekers@kids.be)
- Voor OV4: Judith Aurich (011/27.84.61 - judith.aurich@kids.be)

Vrije inschrijvingen
Na de voorrangsperiode kunnen alle andere leerlingen zich inschrijven. Er kan ingeschreven worden zolang de capaciteit van het type, de opleidingsvorm of de pedagogische eenheid waarvoor wordt ingeschreven niet bereikt is. Inschrijvingen gebeuren digitaal.

De vrije inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 starten op maandag 7 maart 2022 om 20u00 en verlopen online.

OV1 - de pASSer:
- leerlingen voor de eerste graad kunnen rechtstreeks ingeschreven worden zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer de capaciteit bereikt is, kan er ingeschreven worden op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De ervaring leert dat wie inschrijft uiteindelijk niet altijd effectief opstart. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen.
- leerlingen voor andere graden worden ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De vrije plaatsen in deze groepen worden pas opengesteld ten vroegste vanaf mei, wanneer de interne doorstroom duidelijk is. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd.

OV3 - de beroepsschool:
- elke leerling kan rechtstreeks ingeschreven worden in de opleiding naar keuze.

OV4 - campus Kindsheid Jesu:
- leerlingen voor het eerste jaar kunnen rechtstreeks ingeschreven worden zolang de capaciteit het toelaat. Wanneer de capaciteit bereikt is, kan er ingeschreven worden op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De ervaring leert dat wie inschrijft uiteindelijk niet altijd effectief opstart. Aangemelde leerlingen worden volgens chronologie van de wachtlijst gecontacteerd wanneer er opnieuw plaatsen vrijkomen.
- leerlingen voor de hogere jaren worden ingeschreven op de wachtlijst. U ontvangt een weigeringsattest als bewijs. De vrije plaatsen in deze jaren worden pas opengesteld wanneer de interne doorstroom definitief is. Dit is ten vroegste begin juli.

 

 

 

Meer informatie?
OV1: Lien Saelemaekers - 0492 46 51 86 - lien.saelemaekers@kids.be
OV3: Dawn Okkes - 0492 34 32 25 - dawn.okkes@kids.be
OV4 Middenschool: Isabelle Barthels - 0477 45 56 18 - isabelle.barthels@kids.be
OV4 Humaniora: Eva Stas - 0492 46 51 58 - eva.stas@kids.be

Data schooljaar 2021-2022

 • Voorrangsperiode inschrijvingen: 31 januari 2022 tot en met 20 februari 2022
 • Info-avond februari: 21 februari 2022 – online
 • Start vrije inschrijvingen: maandag 7 maart 2022 om 20u00 – online
 • Openschooldag OV4 Kindsheid Jesu: zondag 13 maart 2022
 • Vlaamse Kermis KIDS: zondag 12 juni 2022

Bereikbaarheid

BuSO-KIDS is bereikbaar via Nieuwe heidestraat, 3e poort rechts

 

Nog vragen over inschrijven in BuSO-KIDS?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Koen Cornelissen
 • Borggravevijverstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0473 52 23 17
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: