Vrije inschrijvingen BuSO-KIDS schooljaar 2024-2025

De vrije inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 starten op 14 mei 2024, 09u00 en verlopen digitaal.

Er kan worden ingeschreven voor een vrije plek of de wachtlijst in:

– de pASSer (OV1)
– de beroepsschool (OV3)
– campus Kindsheid Jesu (OV4)

De inschrijving van je zoon/dochter gebeurt via het online formulier dat vanaf 14 mei 2024, 09u00 beschikbaar wordt gesteld, onderaan deze webpagina. Effectieve toekenning van de vrije plaatsen of de positie op de wachtlijst gebeurt volgens chronologie. Het tijdstip waarop de inschrijving binnenkomt, bepaalt de toekenning van een vrije plek of de positie op de wachtlijst.

Ten laatste vijf werkdagen na de inschrijving word je persoonlijk op de hoogte gebracht. De school neemt contact met je op om te laten weten of je zoon/dochter al meteen een plaats heeft op school of voorlopig op de wachtlijst komt.

In de pASSer (OV1) en campus Kindsheid Jesu (OV4) zal je zoon/dochter sowieso op de wachtlijst geplaatst worden. Naargelang de wachtlijst opschuift, word je gecontacteerd van zodra er een plek op school kan worden toegekend. In OV4 worden vrije plaatsen in de hogere jaren pas opengesteld begin juli, wanneer de interne doorstroom gekend is.

In de beroepsschool (OV3) kan elke ingeschreven leerling sowieso starten in september.

Twijfel je nog over de juiste opleidingsvorm, richting, graad of jaar? Je kan aanmelden voor meerdere opleidingsvormen, richtingen, graden of jaren. Houd er rekening mee dat voor elke aanmelding het formulier opnieuw moet worden ingevuld.

Stap voor stap inschrijven

STAP 1 - op voorhand

Zorg ervoor dat je de nodige informatie verzamelt:
- De naam van de leerling
- De geboortedatum van de leerling
- Het adres van de leerling
- Het rijksregisternummer van de leerling (dit staat meestal op de achterkant van de identiteitskaart en begint met de geboortedatum)
- Het type van het attest van de leerling: type basisaanbod, type 3, type 7 of type 9. Indien dit niet duidelijk is, neem dan contact op met het CLB van de huidige school
- De opleidingsvorm waarvoor je de leerling wil inschrijven (OV1 - de pASSer; OV3 - de beroepsschool; OV4 - campus Kindsheid Jesu)
- De richting en/of het jaar/graad waarvoor je de leerling wil inschrijven
- De contactgegevens waarmee we jou kunnen bereiken: telefoonnummer en emailadres

STAP 2 - vanaf 14 mei 2024, 09u00

Vul het digitaal inschrijvingsformulier volledig in. Je vindt dit onderaan deze webpagina. Je hebt ook de mogelijkheid om informatie niet mee te delen.

Het is belangrijk dat we over de juiste gegevens beschikken. Controleer deze dus goed.

Druk zeker op 'verzenden'. Je ontvangt een bevestiging per mail.

Wenst u hulp bij het inschrijven, kan u steeds een afspraak maken met het secretariaat:
- Voor OV1 en OV3: Lies Hoedemaekers (011/22.25.93 - lies.hoedemaekers@kids.be)
- Voor OV4: Judith Aurich (011/27.84.61 - judith.aurich@kids.be)
Houdt er rekening mee dat de school niet bereikbaar is tijdens de zomervakantie van 6 juli tot en met 18 augustus 2024.

STAP 3

We nemen contact op wanneer er een plek op school beschikbaar is.

De wachtlijst geldt tot 7 oktober 2024.

STAP 4

Wanneer een plaats op school kon worden toegekend, breng je de effectieve inschrijving in orde.

Een inschrijving is pas definitief

- na akkoordverklaring van de ouders met het schoolreglement en het pedagogisch project
- wanneer de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden:
* Leeftijd
* Getuigschrift basisonderwijs (enkel voor OV4)
* Het juiste inschrijvingsverslag van het CLB

Vragen?

Contactpersoon: Koen Cornelissen – telefoonnummer: 0473 52 23 17

veelgestelde vragen inschrijvingen

Meer info – www.onderwijsvlaanderen.be (inschrijvingsrecht ouders / FAQ’s)

Klachten?

Heeft u klachten over de aanmeldperiode, dan kan u terecht bij
* Arif Akgönül, LOP-deskundige Hasselt (arif.akgonul@ond.vlaanderen.be)
* Commissie leerlingenrechten