Humaniora OV4

De Humaniora OV4 werkt voor de tweede en derde graad samen met de humaniora van Kindsheid Jesu en het Sint Jan-Berchmanscollege.

Overzicht studierichtingen 2021-2022

Tweede graad

Het secundair onderwijs wordt sinds schooljaar 2019-2020 geleidelijk aan vervormd. Vanaf september 2021 wordt de hervorming doorgevoerd in het derde jaar. Volgende studierichtingen worden ingericht in onze school:

 • Bedrijfswetenschappen
 • Economische wetenschappen
 • Natuurwetenschappen

Deze studierichtingen hebben een doorstroomfinaliteit. Dit wil zeggen dat ze gericht zijn op doorstromen naar het hoger onderwijs. Bedrijfswetenschappen is een domeingerichte doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat de specifieke eindtermen erop gericht zijn om door te stromen naar een specifieke waaier van richtingen in het hoger onderwijs.
Economische wetenschappen en Natuurwetenschappen zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen. Dit wil zeggen dat de specifieke eindtermen erop gericht zijn om door te stromen naar een brede waaier van richtingen in het hoger onderwijs. Het doorstroomprofiel heeft geen impact op de eigenlijke studiekeuze die leerling uiteindelijk zal maken.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal ook in het vierde jaar overgeschakeld worden naar bovenstaande studierichtingen.

 

Derde graad

Uit onderzoek en maatschappelijke tendensen blijkt dat overgangsmomenten niet evident zijn voor mensen met autisme. Ook in OV4 constateren we dat de transitie naar de volgende levensfase niet evident is voor de jongeren die tot aan het einde van het secundair onderwijs nood hebben aan de omkadering van OV4. Op cognitief vlak zien we dat leerlingen klaar zijn voor de overstap naar het hoger onderwijs. Tegelijkertijd is er te weinig groeiruimte voor vaardigheden en kennis om de volgende stap in het leven met vertrouwen aan te pakken. De leerplannen bieden onvoldoende ruimte om hierop in te zetten.

We willen enerzijds ondersteuning bieden aan de jongere die nood heeft aan het aanleren van vaardigheden om leerkrachtig en veerkrachtig in het leven te staan, in het huidige moment en in de toekomst. Daarnaast willen we ondersteuning bieden aan de jongere die nood heeft aan een goede voorbereiding voor de volgende levensfase op vlak van leren en leven. We merken dat beide noden vaak samengaan. Met deze jongere, de ouders en het team beslissen we om de derde graad te spreiden over drie schooljaren en in te stappen in onze werking van de derde graad.

 

Meer informatie 

 • Alle informatie over Humaniora OV4 vindt u in onze infobrochure Humaniora OV4 2021-2022.
 • De infoavonden zijn gedigitaliseerd omwille van de Coronamaatregelen. De presentatie van OV4  bestaat uit twee delen. Deel 2 van 00:00 – 7:30 gaat over de Middenschool OV4 is niet van toepassing voor de Humaniora OV4)
 • Op 24 en 25 april 2021 wordt er een openschoolweekend georganiseerd. Meer informatie wordt hier binnenkort gepubliceerd.
 • Op de website van Kindsheid Jesu vindt u meer informatie over de campus waarin OV4 geïntegreerd is.

 

Inschrijvingen

Hier vindt u meer informatie over de aanmeldingen die starten op maandag 22 maart 20.00 u.
Aan het begin van de zomervakantie hebben we zicht op het aantal vrije plaatsen in de verschillende klassen. Indien u aangemeld bent, wordt u op 5 juli telefonisch gecontacteerd met de mededeling of de inschrijving mogelijk is. Op 6, 7 en 8 juli worden de intakegesprekken gepland.

Nog vragen over Humaniora OV4?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Eva Stas
 • Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
 • GSM: 0492 46 51 58
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: