Humaniora OV4

De Humaniora OV4 werkt voor de tweede en derde graad samen met Humaniora Kindsheid Jesu (HKJ).

Vereisten bij inschrijving

Verslag buitengewoon onderwijs OV4 type 9
Normale begaafdheid
Diagnose autisme

 

Brochures

Infobrochure tweede graad

Infobrochure derde graad

 

Studierichtingen

Het aanbod van studierichtingen wordt momenteel herbekeken. Vanaf schooljaar 2023-2024 bieden we een ruimer en diverser aanbod van de studierichtingen aan. Meer info volgt rond juni op deze website.

Het aanbod van de studierichtingen in schooljaar 2022-2023:

Tweede graad: 

Bedrijfswetenschappen (doorstroom domeingebonden)

Natuurwetenschappen (doorstroom domeinoverschrijdend)

Derde graad:

Informaticabeheer TSO

Handel TSO

Wetenschappen-wiskunde ASO

Economie-wiskunde ASO (indien interne doorstroom)

 

Spreiding van de derde graad 

We spreiden onze derde graad over drie schooljaren om in te zetten op zelfkennis, vervolgtraject en zelfstandigheid (ZVZ). Onze bedoeling is om leerlingen te ondersteunen in

–> leerkrachtig en veerkrachtig in het leven te staan, in het huidige moment en in de toekomst.

–> goed voor te bereiden op de volgende levensfase op vlak van studeren en werken.

 

Traject na OV4

Gedurende de schoolloopbaan in OV4 wordt er geregeld geëvalueerd of de overstap naar het gewoon onderwijs een haalbare kaart is. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling. Leerlingen worden voorbereid op doorstromen naar het hoger onderwijs.

 

Meer informatie 

Website Kindsheid Jesu (campusschool)

Website scholengemeenschap SGSQ

Schoolreglement leerlingen 2022-2023

Schoolreglement ouders 2022-2023

 

Aanmeldingen / inschrijvingen

Aanmelden kan digitaal via deze link.

Bij aanmelding wordt u op aanmeldlijst geplaatst.

Begin juli hebben we zicht op de interne doorstroom en het aantal vrije plaatsen.

Op 5 juli wordt u gecontacteerd of de inschrijving kan plaatsvinden.

Nog vragen over Humaniora OV4?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Eva Stas
  • Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
  • GSM: 0492 46 51 58
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: