Humaniora OV4

De Humaniora OV4 (tweede en derde graad) is een samenwerking tussen BuSO-KIDS en Humaniora Kindsheid Jesu (HKJ).

Infobrochure

Klik hier om de infobrochure te raadplegen.

 

Werking

OV4 is ontstaan vanuit een samenwerking tussen BuSO-KIDS Hasselt, Kindsheid Jesu Hasselt en Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven waarbij alle lessen plaatsvinden op de campus van Kindsheid Jesu in Hasselt. Jongeren met autisme kunnen op deze manier les volgen in de setting van het regulier onderwijs (Kindsheid Jesu) met begeleiding op maat vanuit het buitengewoon onderwijs (BuSO KIDS). Onze OV4 zet in op inclusie, op een volwaardige deelname aan het schoolleven. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat we inzetten op basisrust, een noodzakelijke voorwaarde om tot leren en leven te komen. Om basisrust te creëren, bestaat een klasgroep maximum uit 9 leerlingen. Daarnaast zetten we in op het leerproces en het leefproces van iedere leerling. Dit gebeurt in de vorm van een aangepaste manier van lesgeven, ondersteuning in organisatie en planning, permanentie van leerlingbegeleiding, aanpassingen, uitdagingen op maat…

 

Ons opvoedingsproject

Onze school is een kansenbiedende, stimulerende en relatievaardige school. We werken vanuit een hartelijke professionaliteit waarbij we ons richting op het aanbieden van maximale ontwikkelingskansen om het groeiproces van iedere jongeren te stimuleren en ondersteunen. We sluiten aan op de zorgvraag door op maat te werken en hechten veel belang aan het werken met de context.

 

Vereisten bij inschrijving

Diagnostisch verslag autisme
OV4-verslag type 9

 

Studierichtingen

Het aanbod van de studierichtingen in 2024-2025

Tweede graad

Bedrijf & organisatie (dubbele finaliteit)

Bedrijfswetenschappen (domeingebonden doorstroom)

Beeldende en audiovisuele kunsten (dubbele finaliteit)

Biotechnologische STEM-wetenschappen (domeingebonden doorstroom)

Derde graad

Applicatie- en databeheer (dubbele finaliteit)

Bedrijfswetenschappen (domeingebonden doorstroom)

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen (domeingebonden doorstroom)

 

Spreiding van de derde graad 

We spreiden onze derde graad over drie schooljaren om in te zetten op zelfkennis, vervolgtraject en zelfstandigheid (ZVZ). Onze bedoeling is om leerlingen te ondersteunen in

–> leerkrachtig en veerkrachtig in het leven te staan, in het huidige moment en in de toekomst.

–> goed voor te bereiden op de volgende levensfase op vlak van studeren en werken.

 

Traject na OV4

Gedurende de schoolloopbaan in OV4 wordt er geregeld geëvalueerd of de overstap naar het regulier onderwijs een haalbare kaart is. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Leerlingen worden voorbereid op doorstromen naar het hoger onderwijs en/of de reguliere arbeidsmarkt.

 

Meer informatie 

Website Kindsheid Jesu (campusschool)

Website scholengemeenschap SGSQ

Schoolreglement ouders Humaniora OV4 2023-2024

Infobrochure Humaniora OV4 2024-2025

 

Aanmeldingen en inschrijvingen

Alle informatie omtrent aanmelden en inschrijven kan u raadplegen via deze link.

Bij aanmeldingwordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst daar interne leerlingen voorrang krijgen om zich in te schrijven. Op ten laatste 5 juli wordt u gecontacteerd of de inschrijving kan plaatsvinden.

 

Infomomenten

Op 5 februari vindt de infoavond voor doorverwijzers (CLB, hulpverlening…) plaats. Klik hier om aan te melden.

Op 3 maart vindt de openschooldag plaats. Klik hier om aan te melden.

Op 18 maart vindt de infoavond voor ouders plaats. Klik hier om aan te melden.

Nog vragen over Humaniora OV4?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Eva Stas
  • Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
  • GSM: 0492 46 51 58
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: