Campus Kindsheid Jesu OV4

Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich op jongeren met autisme en sterke schoolse vaardigheden die een diploma secundair onderwijs willen behalen. De jongeren worden voorbereid op een studie in het hoger onderwijs en inclusie in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 bestaat uit de Middenschool (eerste graad) en de Humaniora (tweede en derde graad).

Werking

OV4 is ontstaan vanuit een samenwerking tussen BuSO-KIDS Hasselt, Kindsheid Jesu Hasselt en Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven waarbij alle lessen plaatsvinden op de campus van Kindsheid Jesu in Hasselt. Jongeren met autisme kunnen op deze manier les volgen in de setting van gewoon onderwijs (Kindsheid Jesu) met begeleiding op maat vanuit het buitengewoon onderwijs (BuSO KIDS). Onze OV4 zet in op inclusie, op een volwaardige deelname aan het schoolleven. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat we inzetten op basisrust. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om tot leren en leven te komen. Om basisrust te creëren, bestaat een klasgroep maximum uit 9 leerlingen. Daarnaast zetten we in op het leerproces en het leefproces van iedere leerling. Dit gebeurt in de vorm van een aangepaste manier van lesgeven, ondersteuning in organisatie en planning, permanentie van leerlingbegeleiding, aanpassingen, uitdagingen op maat…

Ons opvoedingsproject

Onze school is een kansenbiedende, stimulerende en relatievaardige school. We werken vanuit een hartelijke professionaliteit waarbij we ons richting op het aanbieden van maximale ontwikkelingskansen om het groeiproces van iedere jongeren te stimuleren en ondersteunen. We sluiten aan op de zorgvraag door op maat te werken en hechten veel belang aan het werken met de context.

Doelgroep

Een leerling in OV4:

  • heeft sterke schoolse vaardigheden​
  • heeft voldoende ruimte voor cognitieve leerbaarheid​
  • kan omgaan met leerdruk​
  • komt na school tot leren ​
  • kan omgaan met veranderingen inherent aan de schoolcontext​
  • heeft (minimale) communicatieve vaardigheden​
  • heeft een zekere basis van zelfstandigheid​
  • kan functioneren in kleine groep​
  • kan functioneren in grotere schoolcontext​

Voor sommige leerlingen is het ook belangrijk om rekening te houden met volgende noden:

  • Vermindering van de leerdruk
  • Nood aan een deeltijds lesprogramma
  • Nood aan een kleinschalige en beschermde schoolomgeving
  • Nood aan verhoogde socio-emotionele zorg

 

Voor deze leerlingen kan ook de pASSer (OV1) in overweging genomen worden.
In de pASSer staan welbevinden, persoonlijke groei en zelfredzaamheid voorop. Hierbij is het behalen van een diploma secundair onderwijs niet uitgesloten.

 

Hieronder vindt u meer informatie over de Middenschool OV4 (eerste graad) en de Humaniora OV4 (tweede en derde graad).

Middenschool OV4

De Middenschool OV4 werkt voor de eerste graad A samen met Middenschool Kindsheid Jesu (MKJ).

Humaniora OV4

De Humaniora OV4 (tweede en derde graad) is een samenwerking tussen BuSO-KIDS en Humaniora Kindsheid Jesu (HKJ).

Praktische informatie

o Inschrijvingen
o Kalender + opendeurdag
o Schooluren
o Ligging
o Trein/ de Lijn
o Internaat (link naar…)

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Isabelle Barthels
 • Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 27 84 60
 • GSM: 0492 34 32 09
 • E-mail:

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: