Middenschool OV4

De Middenschool OV4 werkt voor de eerste graad A samen met Middenschool Kindsheid Jesu (MKJ).

Leeromgeving

In de Middenschool kiezen we ervoor om de jongeren te laten groeien en ontwikkelen in een leeromgeving waarin kennis, vaardigheden en persoonlijkheid maximaal tot ontplooiing kan komen. We doen dit door de werking van gewoon en buitengewoon onderwijs zo goed mogelijk te laten samenlopen. Concreet houdt dit in dat we de eindtermen en leerplannen van het regulier onderwijs volgen. Ook het schoolprogramma, de activiteiten en excursies sluiten zoveel mogelijk aan bij deze van het regulier onderwijs.

In de eerste graad kiezen we er bewust voor om in te zetten op gedeeltelijke inclusie waarbij jongeren de kans krijgen om een aantal lessen te volgen in het regulier onderwijs. In het eerste jaar is deze keuze optioneel (4 uur). In het tweede jaar is dit verplicht (7 uur). Hierdoor willen we onze jongeren uitdagen en kansen bieden. Door deze aanpak krijgen we nog een beter zicht om de mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften van iedere jongere hetgeen een gerichte oriëntatie enkel ten goede komt.

 

Vereisten bij inschrijving

Om in orde te zijn met het administratief dossier dien je te beschikken over volgende documenten:

Getuigschrift lager onderwijs
Kopie van de identiteitskaart van de jongere
Diagnostisch verslag autisme (Type 9)
Verslag buitengewoon onderwijs OV4 type 9 (aangeleverd door het CLB)

Een inschrijving is definitief wanneer er plaats is én de gevraagde documenten aan de school bezorgd werden. Nadat de inschrijving voltooid is, volgt een uitnodiging om op intakegesprek te komen. Dit gesprek is bedoeld om zowel de talenten als behoeften van de jongere beter in kaart te brengen zodat we hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen op deze school.

 

Brochure

Brochure 2024 OV4

 

Traject na OV4

Gedurende de schoolloopbaan in OV4 wordt er geregeld geëvalueerd of de overstap naar het gewoon onderwijs een haalbare kaart is. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling. Leerlingen die het diploma secundair onderwijs in OV4 behalen, worden verondersteld door te stromen naar het hoger onderwijs.

 

Meer informatie

Website Kindsheid Jesu (campusschool)

Website scholengemeenschap

2425_Schoolreglement MKJ OV4

2324_Infoavond KIDS

Missie-Visietekst Middenschool OV4

Aanmeldingen/inschrijvingen

Alle informatie omtrent aanmelden en inschrijven kan u raadplegen via deze link.

Bij aanmelding voor het 1e jaar wordt u op aanmeldlijst geplaatst. Op ten laatste 3 mei wordt u gecontacteerd of de inschrijving kan plaatsvinden.

Bij aanmelding voor het 2e jaar wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst daar interne leerlingen voorrang krijgen om zich in te schrijven voor het 2e jaar. Op ten laatste 5 juli wordt u gecontacteerd of de inschrijving kan plaatsvinden.

Nog vragen over Middenschool OV4?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Isabelle Barthels
  • Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 27 84 60
  • GSM: 0492 34 32 09
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: