Middenschool OV4

De Middenschool OV4 werkt voor de eerste graad A samen met Middenschool Kindsheid Jesu (MKJ).

Vereisten bij inschrijving 

Getuigschrift lager onderwijs
Normale begaafdheid
Diagnose autisme
Verslag buitengewoon onderwijs OV4 type 9

 

Brochure

Infobrochure eerste graad

 

Traject na OV4

Gedurende de schoolloopbaan in OV4 wordt er geregeld geëvalueerd of de overstap naar het gewoon onderwijs een haalbare kaart is. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling. Leerlingen die het diploma secundair onderwijs in OV4 behalen, worden verondersteld door te stromen naar het hoger onderwijs.

 

Meer informatie 

Website Kindsheid Jesu (campusschool)

Website scholengemeenschap

Schoolreglement 2021-2022 

 

Aanmeldingen / inschrijvingen

Aanmelden kan digitaal via deze link.

Bij aanmelding wordt u op aanmeldlijst geplaatst.

Begin juli hebben we zicht op de interne doorstroom en het aantal vrije plaatsen.

Op 5 juli wordt u gecontacteerd of de inschrijving kan plaatsvinden.

Nog vragen over Middenschool OV4?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Isabelle Barthels
  • Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 27 84 62
  • GSM: 0477 45 56 18
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: