Middenschool OV4

De middenschool OV4 werkt voor de eerste graad A samen met de middenschool van Kindsheid Jesu.

Alle lessen vinden plaats op de campus van Kindsheid Jesu in Hasselt. Jongeren met autisme kunnen op deze manier les volgen in de setting van een school voor gewoon onderwijs (Kindsheid Jesu) met begeleiding op maat vanuit het buitengewoon onderwijs (BuSO Kids). Om zo goed mogelijk aan de specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften van de leerlingen tegemoet te komen bestaat een klasgroep maximum uit 9 leerlingen. De basisrust van de leerlingen staat hierbij centraal. Dit hebben ze nodig om te kunnen groeien. We zetten hierop in door te werken op twee niveaus: het leerproces en het leefproces van iedere leerling. Dit gebeurt in de vorm van een aangepaste manier van lesgeven, ondersteuning in organisatie en planning, permanentie van leerlingbegeleiding, aanpassingen, uitdagingen op maat…

Vereisten bij inschrijving in de Middenschool OV4

• Getuigschrift lager onderwijs
• Normale begaafdheid
• Diagnose autisme
• Verslag buitengewoon onderwijs OV4 type 9

Basisvorming en verkennende projecten
Middenschool:                              1e jaar                      2e jaar

Basisvakken:                               13 lesuren                  12 lesuren
Verrijkende vakken:                    7 lesuren                   7 lesuren
Mens- en milieuvakken:             8 lesuren                  6 lesuren
Verkennende projecten:             4 lesuren                  5 lesuren (major) + 2 lesuren (minor)

We willen leerlingen zoveel mogelijk laten kennismaken met clusters van vakken die richting geven aan de inhouden van studierichtingen in de tweede graad. In beide schooljaren zal de leerling voor een aantal lesuren keuzes kunnen maken uit verkennende projecten zodat hij op het einde van de eerste graad een goed beeld heeft van zijn competenties waardoor hij een studierichting kiest volgens zijn talent, interesses en abstractieniveau.

Daarnaast krijgen de leerlingen de kans om de OV4 opleiding gedeeltelijk te volgen in een OV4-klas en gedeeltelijk in inclusie. Dit wil zeggen dat een aantal lessen in grotere groep en/of samen met de leerlingen van de middenschool gevolgd worden. Onze doelstelling – om leerlingen de kans te geven zijn of haar talenten en vaardigheden zo optimaal mogelijk te ontplooien – blijft hierbij behouden. Zowel in inclusie als in OV4 streven we steeds naar het optimaliseren van het welbevinden en worden aanpassingen doorgevoerd waar nodig op basis van de specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast wordt regelmatig de vraag gesteld of een overstap naar het gewoon onderwijs haalbaar is.

Activiteiten

Er worden heel wat activiteiten georganiseerd.
Algemene activiteiten: vriendschapsdag, sportdag, smartphonevrije dag, Spektakel, excursies,…
Vrijblijvende activiteiten: Dwars Door Hasselt, Sport na school, skireis
Middagactiviteiten: schaakclub, gezelschapsspelen, tekenacademie, sport en beweging, dans, circus, acro…
Uitwisselingsprojecten: Polen, Verviers…

Voor meer informatie kan u terecht op www.kjhasselt.be

Nog vragen over Middenschool OV4?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Isabelle Barthels
  • Kempische Steenweg 400, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 27 84 62
  • GSM: 0477 45 56 18
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: