pASSer (OV1)

Onze opleidingsvorm 1 richt zich voornamelijk op (rand)normaal begaafde jongeren met autisme. Daarnaast volgt ook een groep dove en slechthorende jongeren les in de pASSer.
Er worden verschillende trajecten aangeboden die inspelen op de mogelijkheden van de jongeren. Alle trajecten zijn gericht op een zo goed mogelijke voorbereiding op het latere, volwassen leven. Een diploma secundair onderwijs is hierbij niet uitgesloten.

Basistrajecten

De basistrajecten in de pASSer richten zich op jongeren van 13 tot 19 jaar.
Er worden verschillende trajecten aangeboden die inspelen op de mogelijkheden van de leerlingen.

 • Eerste graad

  De eerste graad richt zich op (rand-)normaalbegaafde jongeren met autisme. De leerlingen krijgen enerzijds leervakken zoals wiskunde, Nederlands, Frans en informatica. Anderzijds maken zij kennis met praktijkvakken om de arbeidsvaardigheden en zelfredzaamheid te stimuleren.

 • Examenklassen

  De examenklassen richten zich op normaalbegaafde jongeren met autisme. In de tweede graad kunnen leerlingen via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap deelattesten behalen voor de algemene vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, informatica, wetenschappen en geschiedenis. In de derde graad volgen de leerlingen, onder supervisie, een opleiding naar keuze in het volwassenenonderwijs om zo tot een diploma secundair onderwijs te komen.

 • ZOM

  ZOM richt zich op (rand-)normaal begaafde jongeren met autisme. In de tweede graad (ZOM 2) wordt veel aandacht besteed aan arbeidsvaardigheden en zelfredzaamheid. In de derde graad (ZOM 3) wordt verder toekomstgericht gewerkt. Leerlingen in de derde graad gaan één of twee dagen per week op stage.

 • IZOM

  IZOM richt zich op (rand-)normaal begaafde jongeren met autisme en een grote ondersteuningsbehoefte. Op een erg functionele manier wordt er gewerkt aan de domeinen ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’.

 • B-groep

  De B-groep richt zich op dove en slechthorende jongeren met een meervoudige beperking. Op een erg functionele manier wordt er gewerkt aan de domeinen ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’. In elk van deze domeinen neemt communicatie een belangrijke plaats in.

Vervolgtrajecten

De vervolgtrajecten in de pASSer richten zich op jongeren van 18 tot 21 jaar.
Ze slaan de brug tussen de school en het volwassen leven.
In een niet-schoolse setting bereiden jongeren zich voor op de volgende levensfase.
Vervolgtrajecten zijn enkel toegankelijk voor jongeren die een basistraject in de pASSer afgerond hebben.

 • QUO VADIS

  QUO VADIS richt zich op pASSer-schoolverlaters. Vanuit basisrust en verlangzamen worden groeikansen gecreëerd. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd. De werking is gebaseerd op de pijlers ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’.

 • IN VIVO

  IN VIVO richt zich op pASSer-schoolverlaters met interne motivatie, autonomie en zin voor initiatief. De jongere daagt zichzelf uit en krijgt kansen om persoonlijke doelen te ontwikkelen. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd.

Nog vragen over de pASSer (OV1)?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Lien Saelemaekers
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0492 46 51 86

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: