Jongeren met autisme

De pASSer is een bijzondere OV1 met meer dan 20 jaar expertise in het begeleiden van (rand)normaal begaafde jongeren met autisme.

Gelegen in het groen is de pASSer een kleinschalige schoolwerking die jongeren optimale groeikansen biedt.

Doelstelling
In de eerste plaats is de pASSer verantwoordelijk om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op het volwassen leven. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan hierin centraal. Een diploma behalen is hierbij niet uitgesloten.

Aanbod
In het basistraject doen we enerzijds een aanbod schoolse vaardigheden. Deze schoolse vaardigheden bieden we zoveel mogelijk functioneel aan. Het gaat om kennis en vaardigheden die toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Vanaf de tweede graad hebben jongeren de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te verdiepen of te verbreden via een aanbod van modules.

Anderzijds zetten we sterk in op de domeinen ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’. Aan de hand van praktijkvakken en stages wordt de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden en zelfredzaamheid gestimuleerd.

In de vervolgtrajecten maken jongeren de geleidelijke overgang van de schoolbanken naar het volwassen leven. Jongeren kunnen een vervolgtraject ook combineren met een opleiding in het volwassenenonderwijs om alzo een diploma secundair onderwijs te behalen.

 

Waarom kiezen leerlingen voor de pASSer?
- Een aanbod specifiek voor (rand)normaal begaafde jongeren met autisme.
- Weinig werk-, leer- of prestatiedruk in vergelijking met OV3-opleidingen, OV4-opleidingen of het gewone onderwijs.
- Weinig schoolse verwachtingen na schooltijd zodat wie moe of overprikkeld is, tot rust kan komen.
- Mogelijkheden om nog heel wat bij te leren en zelfstandiger te worden.
- Een klassikaal aanbod waarbij functioneren in kleine groep centraal staat.
- Klasindeling op basis van ondersteuningsnoden.
- Begeleiding en ondersteuning in de socio-emotionele ontwikkeling.
- De puberteit kan een lastige periode zijn. Belangrijke keuzes worden daarom pas gemaakt vanaf de vervolgtrajecten.
- Geleidelijke overgang naar het volwassen leven in de vervolgtrajecten.

Basistraject

Het basistraject in de pASSer richt zich op (rand)normaal begaafde jongeren met autisme van 12 tot 19 jaar.

 • Eerste graad

  De eerste graad in de pASSer biedt een schools aanbod voor (rand)normaal begaafde jongeren met autisme van 12 tot 15 jaar.

 • Tweede graad

  De tweede graad in de pASSer biedt een schools aanbod voor (rand)normaal begaafde jongeren met autisme van 14 tot 17 jaar.

 • Derde graad

  De derde graad in de pASSer biedt een schools aanbod voor (rand)normaal begaafde jongeren met autisme van 16 tot 19 jaar.

Vervolgtrajecten

De vervolgtrajecten in de pASSer richten zich op jongeren van 18 tot 21 jaar.
Ze slaan de brug tussen de school en het volwassen leven.
In een niet-schoolse setting bereiden jongeren zich voor op de volgende levensfase. Een vervolgtraject kan gecombineerd worden met een opleiding in het volwassenenonderwijs.
Vervolgtrajecten zijn enkel toegankelijk voor jongeren die een basistraject in de pASSer afgerond hebben.

 • QUO VADIS

  QUO VADIS richt zich op pASSer-schoolverlaters. Vanuit basisrust en verlangzamen worden groeikansen gecreëerd. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd. De werking is gebaseerd op de pijlers ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’.

 • IN VIVO

  IN VIVO richt zich op pASSer-schoolverlaters met interne motivatie, autonomie en zin voor initiatief. De jongere daagt zichzelf uit en krijgt kansen om persoonlijke doelen te ontwikkelen. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd.

 • Combinatie met een CVO-traject

  Mits de juiste motivatie en basisattitudes kunnen jongeren een vervolgtraject combineren met een opleiding in het volwassenenonderwijs. Dit kan leiden tot een certificaat of een diploma secundair onderwijs.