Vervolgtrajecten

De vervolgtrajecten in de pASSer richten zich op jongeren van 18 tot 21 jaar.
Ze slaan de brug tussen de school en het volwassen leven.
In een niet-schoolse setting bereiden jongeren zich voor op de volgende levensfase. Een vervolgtraject kan gecombineerd worden met een opleiding in het volwassenenonderwijs.
Vervolgtrajecten zijn enkel toegankelijk voor jongeren die een basistraject in de pASSer afgerond hebben.

QUO VADIS

QUO VADIS richt zich op pASSer-schoolverlaters. Vanuit basisrust en verlangzamen worden groeikansen gecreëerd. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd. De werking is gebaseerd op de pijlers ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’.

IN VIVO

IN VIVO richt zich op pASSer-schoolverlaters met interne motivatie, autonomie en zin voor initiatief. De jongere daagt zichzelf uit en krijgt kansen om persoonlijke doelen te ontwikkelen. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd.

Combinatie met een CVO-traject

Mits de juiste motivatie en basisattitudes kunnen jongeren een vervolgtraject combineren met een opleiding in het volwassenenonderwijs. Dit kan leiden tot een certificaat of een diploma secundair onderwijs.

Nog vragen over de vervolgtrajecten?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Renilde (Bo) Boiten
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: 0492 34 31 87
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: