QUO VADIS

QUO VADIS richt zich op pASSer-schoolverlaters. Vanuit basisrust en verlangzamen worden groeikansen gecreëerd. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd. De werking is gebaseerd op de pijlers ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’.

De werking
QUO VADIS is Latijn voor ‘waar ga je heen’.
Zonder prestatiedruk wordt een gedoseerd programma aangeboden door middel van atelierwerking. Ateliers worden in kleine groepjes aangeboden volgens interesse, talenten en doelen van de jongeren.
Jongeren in QUO VADIS gaan twee dagen per week op stage en hebben de mogelijkheid om onder begeleiding deel te nemen aan praktijk op verplaatsing (POV).
De activiteiten van QUO VADIS gaan gedeeltelijk door in het QUO VADIS-huis, grenzend aan het KIDSdomein.

Welke jongeren nemen deel?
QUO VADIS is een vervolgtraject voor alle jongeren van de pASSer die het basistraject afgerond hebben.
QUO VADIS kan gecombineerd worden met een opleiding in het volwassenenonderwijs.

Een doorsnee jongere in QUO VADIS
– kan moeilijk om met druk en heeft veel nood aan basisrust
– heeft nood aan nabijheid en individuele sturing
– kan heel wat bijleren op vlak van zelfredzaamheid
– functioneert in een kleine groep (+/- 6)

Jongeren in QUO VADIS hebben een attest OV1-type 9 van het CLB nodig.

 

We maken heel wat mooie dingen die we tijdens oudercontacten verkopen in onze pop-up winkel. Jaimy

 

Aanbod
QUO VADIS is een traject van maximaal 3 schooljaren


Ateliers


Hout
(Serie)werk
Beweging
Wij-zijn-weg
Koken
Onderhoud
Crea
Vorming
Praktijk op verplaatsing (POV)
Stage


Specifieke ondersteuning
Elke jongere krijgt een individuele coach toegewezen. Deze coach is verantwoordelijk voor de procesopvolging en de wekelijkse gesprekken met de jongere. De jongere krijgt een persoonlijk weekschema.

Trajecten na QUO VADIS
Jongeren worden zo goed mogelijk voorbereid op de volgende levensfase. De perspectieven zijn individueel verschillend. Zinvolle dagbesteding, onder welke vorm dan ook, staat op de voorgrond.

Nog vragen over QUO VADIS?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Renilde (Bo) Boiten
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: 0492 34 31 87
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: