Combinatie met een CVO-traject

Mits de juiste motivatie en basisattitudes kunnen jongeren een vervolgtraject combineren met een opleiding in het volwassenenonderwijs. Dit kan leiden tot een certificaat of een diploma secundair onderwijs.

De werking
Het volwassenenonderwijs biedt verschillende opleidingen aan. Een aantal van deze opleidingen kunnen, in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming (AAV) leiden tot een diploma secundair onderwijs.

De opleidingen die in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) worden aangeboden, zijn steeds modulair. Je bepaalt zelf hoeveel modules je tegelijk opneemt.

Het programma wordt evenwichtig en in samenspraak met het vervolgtraject samengesteld. De duurtijd van de opleiding is afhankelijk van de gekozen opleiding en de spreiding.

Welke jongeren nemen deel?
Jongeren in een CVO-traject hebben een uitgesproken motivatie om elders een opleiding te volgen. Via een portfolio hebben ze aangetoond te beschikken over een aantal basisvaardigheden die belangrijk zijn voor een optimale slaagkans. We denken hierbij o.a. aan hulpvragen stellen, omgaan met druk en deadlines, mobiliteit,…

De vervolgtrajecten, met inbegrip van een CVO-opleiding, zijn enkel toegankelijk voor jongeren die het basistraject hebben afgerond.

Ondersteuning
Het CVO-traject wordt ondersteund door een leercoach. De leercoach heeft doorgaans wekelijks contact met de jongere, maar onderhoudt ook contacten met docenten.

De leercoach ondersteunt, maar neemt niet over. Jongeren moeten het certificaat of diploma volledig zelf behalen opdat de overstap naar de arbeidsmarkt niet bemoeilijkt wordt.

Een CVO-traject kan enkel aangegaan worden in combinatie met een vervolgtraject.
Jongeren die niet gemotiveerd zijn voor een vervolgtraject kunnen ook zelfstandig een CVO-opleiding starten, zonder ondersteuning van een leercoach. De jongere wordt in deze situatie uitgeschreven in de pASSer.

Het volgen van een CVO-opleiding valt buiten het reguliere onderwijs en is dus niet gratis. Jongeren en hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van de opleiding.

Trajecten na het CVO
Een certificaat biedt toegang tot de arbeidsmarkt binnen een specifiek vakgebied.
Een diploma secundair onderwijs biedt zowel toegang tot de arbeidsmarkt als tot het hoger onderwijs.
De toeleiding naar werk of hoger onderwijs is afhankelijk van draagkracht, motivatie en competenties.