IN VIVO

IN VIVO richt zich op pASSer-schoolverlaters met interne motivatie, autonomie en zin voor initiatief. De jongere daagt zichzelf uit en krijgt kansen om persoonlijke doelen te ontwikkelen. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd.

De werking
IN VIVO is Latijn voor ‘in levende lijve’.
De schoolse context wordt vervangen door een trainingshuis in de stad. Het echte leven wordt maximaal gesimuleerd.
De werking is gebaseerd op de pijlers ‘wonen’, ‘werken’, en ‘vrije tijd’.
Jongeren volgen twee dagen per week een opleiding of gaan op stage. De overige drie dagen volgen zij een programma vanuit het IN VIVO huis.

Welke jongeren nemen deel?
IN VIVO is een vervolgtraject voor jongeren met autisme.
IN VIVO is enkel toegankelijk voor jongeren die een basistraject in de pASSer hebben afgerond en hun motivatie kunnen verdedigen tijdens een sollicitatiegesprek.
IN VIVO kan gecombineerd worden met een opleiding in het volwassenenonderwijs.

Een doorsnee jongere in IN VIVO
– is uit zichzelf gemotiveerd voor het traject
– heeft al een hoge mate van zelfredzaamheid bereikt
– functioneert in een kleine groep (+/- 6) en kan samenwerken met anderen
– reflecteert over zijn eigen functioneren
– bepaalt eigen doelen en werkt er naartoe
– neemt initiatief
– organiseert activiteiten met minimale ondersteuning
– gaat flexibel om met veranderingen

jongeren in IN VIVO hebben een attest OV1-type 9 van het CLB nodig.

 

We organiseerden samen een buitenlandse reis. Dit was een hele uitdaging maar ook een week om nooit meer te vergeten! Jennifer

Aanbod
IN VIVO is een traject van 2 schooljaren


Domeinen


Werken
Wonen
Invulling lege tijd (ILT)
Praktijk op verplaatsing (POV)
Stage


Specifieke ondersteuning
Elke jongere krijgt een individuele coach toegewezen.
Tijdens het traject wordt de transitie intensief voorbereid met betrokken partners uit de volgende levensfase.

Trajecten na IN VIVO
Jongeren worden intensief voorbereid op de volgende levensfase. De perspectieven zijn individueel verschillend. Zinvolle dagbesteding, in welke zin dan ook, staat op de voorgrond. De toeleiding naar werk of hoger onderwijs is afhankelijk van draagkracht, motivatie en competenties.

Nog vragen over IN VIVO?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Renilde (Bo) Boiten
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: 0492 34 31 87
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: