Dove en slechthorende jongeren

De pASSer is een OV1 met meer dan 20 jaar expertise in het begeleiden van dove en slechthorende jongeren met een meervoudige beperking.

Gelegen in het groen is de pASSer een kleinschalige schoolwerking die jongeren optimale groeikansen biedt.

Doelstelling
Als OV1 is de pASSer in de eerste plaats verantwoordelijk om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op het volwassen leven. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan hierin centraal.

Aanbod
In de B-groep (basistraject) doen we enerzijds een aanbod aan schoolse vaardigheden. Deze schoolse vaardigheden bieden we zoveel mogelijk functioneel aan. Het gaat om kennis en vaardigheden die toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Taal en communicatie staan hierbij sterk op de voorgrond.
Anderzijds zetten we sterk in op de domeinen ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’. Aan de hand van praktijkvakken en stages wordt de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden en zelfredzaamheid gestimuleerd.

In MEA VITA (vervolgtraject) maken jongeren de geleidelijke overgang van de schoolbanken naar het volwassen leven.

Waarom kiezen leerlingen voor de pASSer?
- Een aanbod specifiek voor dove en slechthorende jongeren met een meervoudige beperking.
- Een duidelijke communicatie in VGT.
- Een werking vertrekkende vanuit basisrust.
- Mogelijkheden om nog heel wat bij te leren en zelfstandiger te worden.
- Een klassikaal aanbod waarbij functioneren in kleine groep centraal staat.
- Begeleiding en ondersteuning in de socio-emotionele ontwikkeling.

Basistraject: B-groep

De B-groep richt zich op dove en slechthorende jongeren met een meervoudige beperking. Op een erg functionele manier wordt er gewerkt aan de domeinen ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’. In elk van deze domeinen neemt communicatie een belangrijke plaats in.

Vervolgtraject: MEA VITA

MEA VITA richt zich op dove en slechthorende pASSer-schoolverlaters. Vanuit basisrust en verlangzamen worden groeikansen gecreëerd. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd. De werking is gebaseerd op de pijlers ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: