Vervolgtraject: MEA VITA

MEA VITA richt zich op dove en slechthorende pASSer-schoolverlaters. Vanuit basisrust en verlangzamen worden groeikansen gecreëerd. Volgens de specifieke zorgvraag van de jongere wordt er een afgestemd aanbod gerealiseerd. De werking is gebaseerd op de pijlers ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’.

De Werking
MEA VITA is latijn voor ‘mijn leven’. In MEA VITA wordt een programma op maat aangeboden naargelang de doelen, talenten en interesses van elke jongere. Jongeren in MEA VITA gaan twee dagen per week op stage. Een halve dag per week gaan de jongeren onder begeleiding van een coach werken in een bedrijf of dagcentrum. Dit wordt POV (praktijk op verplaatsing) genoemd. De activiteiten van MEA VITA gaan door in een huis, grenzend aan het KIDS-domein.

Welke jongeren nemen deel?
MEA VITA is een vervolgtraject voor dove en slechthorende jongeren vanaf 18 jaar.

Een doorsnee jongere in MEA VITA
- Is doof of slechthorend of heeft specifieke taalproblemen t.g.v. Landau Kleffner
- Heeft een bijkomende beperking
- Groeimogelijkheden op één of meer domeinen
- Heeft nood aan basisrust
- Heeft nood aan nabijheid en individuele sturing
- Functioneert in een kleine groep (+/- 7)

Leerlingen in MEA VITA hebben een attest OV1-type 7 van het CLB nodig.

 

Aanbod
MEA VITA is een traject van maximaal 3 schooljaren.


Aanbod


Wonen
- Zelfredzaamheid
- Koken
- Onderhoud
- Winkelen
Werken
- dagbesteding MFC KIDS
- POV
- Stage
Ateliers
- Crea
- Vrije tijd
- Muziek
- Tuinwerk
- Sport/zwemmen
- Houtbewerking
- Zelfzorg


Specifieke ondersteuning
Deze coach gaat samen met ouders en jongere op weg om verwachtingen en doelen op elkaar af te stemmen. De coach doet wekelijks een gesprek met zijn/haar jongere en is verantwoordelijk voor de procesopvolging. Alle coaches hebben kennis van Vlaamse Gebarentaal. De jongere krijgt aan het begin van elke week zijn persoonlijk weekschema doorgestuurd via smartschool.

Perspectieven na MEA VITA
In Mea Vita worden jongeren zo goed mogelijk voorbereid op de volgende levensfase. De perspectieven zijn individueel verschillend. Zinvolle dagbesteding staat op de voorgrond.

 

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: