Basistraject: B-groep

De B-groep richt zich op dove en slechthorende jongeren met een meervoudige beperking. Op een erg functionele manier wordt er gewerkt aan de domeinen ‘wonen’, ‘werken’ en ‘vrije tijd’. In elk van deze domeinen neemt communicatie een belangrijke plaats in.

De werking
In de B-groep ontwikkelen leerlingen belangrijke levensvaardigheden, met het oog op een zo zelfstandig mogelijk volwassen leven.
Enerzijds wordt er veel aandacht besteed aan zelfredzaamheid en activiteiten dagelijks leven (ADL). Anderzijds wordt er sterk ingezet op arbeidsvaardigheden. Leerlingen leren geen specifiek beroep, maar door wekelijks allerhande taken uit te voeren, werken ze aan hun arbeidsvaardigheden. Daarnaast is er veel aandacht voor de taalontwikkeling van de leerlingen. Het taalaanbod wordt aangepast aan de noden en mogelijkheden van elke leerling. VGT (Vlaamse Gebarentaal) en visualisaties staan centraal.

De oudere leerlingen gaan op ‘praktijk op verplaatsing (POV)’, een stage in groep onder begeleiding van een leerkracht. Leerlingen die er klaar voor zijn, kunnen ook individueel op stage. Er is geen haast. Leerlingen kunnen op eigen tempo zich hierop voorbereiden.

Leerlingen in de B-groep hebben een attest OV1-type 7 van het CLB nodig.

 

Om de twee weken gaan we zwemmen in het zwembad van Hasselt. Jacob

 

Aanbod
De B-groep bestaat uit 2 klasgroepen met leerlingen die zijn ingedeeld volgens leeftijd.


Basisaanbod


Godsdienst
Bewegen en zwemmen
Onthaal/Actua
Leven
Leren en doen
Winkelen
Koken
Vrijetijdsvaardigheden (VTV)
Was-Strijk-Onderhoud (WSO)
Zelfzorg
Arbeidsgerichte vaardigheden (AGV)
Praktijk op verplaatsing (POV)*
Crea
Relationele en seksuele vorming (RSV)
Snoezelen
Stage*


* > 16 jaar

Specifieke ondersteuning
Elke les wordt gegeven in Vlaamse gebarentaal (VGT).
Elke leerling krijgt een mentor toegewezen. Voor elke leerling is er logopedische ondersteuning voorzien.
Leerlingen kunnen op elk moment van de dag terecht bij leerlingbegeleiding (LB) voor een kort gesprekje of een rustmoment.
Indien nodig kunnen er verschillende hulpmiddelen ingezet worden: hoofdtelefoon, time-timer, prikkelarme schermen…

Trajecten na de B-groep
Leerlingen die zich graag verder voorbereiden op het volwassen leven kunnen in overleg kiezen voor een vervolgtraject in de pASSer: MEA VITA

Nog vragen over de B-groep?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: