Beroepsschool (OV3)

In de Beroepsschool kunnen jongeren een beroepsopleiding volgen. De Beroepsschool biedt een sociale en beroepsgerichte vorming aan met als doel integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. De Beroepsschool biedt opleidingen aan in volgende domeinen: basis bakkerij, basis horeca, basis schilderen en decoratie, basis organisatie en logistiek.

Rechtstreeks naar

De Beroepsschool is een school voor jongeren vanaf 12 jaar. Elke jongere met het juiste verslag, OV3, heeft het recht om ingeschreven te worden in onze Beroepsschool en is welkom.
De Beroepsschool biedt een sociale en beroepsgerichte vorming met als doel integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Je kan er kiezen tussen verschillende opleidingen: basis bakkerij (medewerker brood en banketbakkerij), basis horeca (keukenmedewerker), basis organisatie en logistiek (winkelmedewerker), basis schilderen en decoratie (schilder)

We vertrekken vanuit het basisprincipe dat elke jongere kan leren. We blijven geloven dat elke jongere zichzelf kan overstijgen. We blijven leerlingen steeds uitdagen om stapje voor stapje vooruit te gaan.

We willen een warme omgeving zijn voor jongeren, een plek waar jongeren zich begrepen voelen. We willen leerlingen optimale kansen bieden zodat ze zich kunnen ontwikkelen in hun leven. Een basisvoorwaarde voor leren is zich goed voelen.

We betrekken ouders als partners bij overleg over het leerproces, het sociaal-emotionele, het uitzetten van het traject…

Korte info over de doelgroepen
De Beroepsschool richt zich tot jongeren met een attest:

 • type basisaanbod: jongeren die het gewone curriculum van het gewoon onderwijs niet meer kunnen volgen
 • type 3: jongeren met emotionele- of gedragsproblemen
 • type 7: jongeren met spraak- en/of taalstoornissen (ST), doven en slechthorenden jongeren (DSH)
 • type 9: jongeren met autisme (ASS)

Korte info over einddoelstelling van OV3
Na een opleiding in de Beroepsschool kunnen de jongeren tewerkgesteld worden in het gewone arbeidscircuit en kunnen ze zich integreren in de maatschappij.

Hoe kan een leerling afstuderen?

 • met een getuigschrift
 • met een getuigschrift van verworven competenties
 • met een attest van verworven bekwaamheden
 • met een attest

Ondersteuning

Het team rond een jongere kan bestaan uit leerkrachten, team leerlingenbegeleiding, paramedici, psycho-pedagogisch personeel, ondersteunend personeel.
Het doel van de ondersteunende functies is dat de leerlingen op een goede manier les kunnen volgen bij een leerkracht en dat leerkrachten op een goede manier les kunnen geven.

Observatiejaar
Het eerste jaar noemen we het observatiejaar. In het eerste jaar maken de leerlingen kennis de verschillende opleidingen: basis bakkerij (medewerker brood en banketbakkerij), basis horeca (keukenmedewerker), basis organisatie en logistiek (winkelmedewerker), basis schilderen en decoratie (schilder). Naast het proeven en experimenten in de beroepen, krijgen de leerlingen ook lessen algemene vorming.
Het welbevinden van de leerling staat in het observatiejaar centraal. We besteden aandacht aan de overstap van lagere school naar het middelbaar, het vormen van een nieuwe klasgroep, het aanleren van sociale vaardigheden, … De leerlingen kiezen op het einde van dit schooljaar een opleiding waarin ze zich willen verdiepen.

Opleidingsfase
In het tweede en derde jaar, de opleidingsfase, volgen de leerlingen één basisopleiding. Het lessenrooster bestaat uit algemene vorming en praktijkgerichte vorming.
In de opleidingsfase worden tijdens de praktijkvakken de basistechnieken en basisvaardigheden van de gekozen opleiding aangeleerd.
Binnen de algemene vorming krijgen de leerlingen onder andere theoretische ondersteuning om hun beroep te kunnen uitoefenen. We geven op een ervaringsgerichte manier les.

Kwalificatiefase
In het vierde en vijfde jaar wordt de transfer naar het echte werkveld heel belangrijk. De aangeleerde technieken worden in een hoger tempo aangeleerd en op meer verfijnde manieren toegepast. Wij geven hierbij de voorkeur aan een realistische setting. Dit kan in de school gesimuleerd worden via realistische werkhuizen, maar ook buiten de school via studie-uitstappen, praktijk op verplaatsing (POV) en de stage. In het vierder jaar hebben de leerlingen 1 stageperiode. In het vijfde jaar hebben ze 2 keer een stageperiode.

Ook de lessen van de algemene vorming wordt toegespitst op hetgeen de leerlingen echt nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en werken. Voorbeelden van thema’s die we behandelen zijn: Wat na de Beroepsschool? Hoe kan ik solliciteren? Op welke maatschappelijke diensten kan ik een beroep doen? Budgetbeheer…

De leerlingen studeren af na het vijfde jaar. Ze kunnen afstuderen met een getuigschrift van de opleiding, een getuigschrift met verworven competenties voor een afgerond geheel binnen de opleiding, met een attest met verworven bekwaamheden of met een attest.

Integratiefase of ABO
De leerlingen kunnen na de kwalificatiefase een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen.
Tijdens dit extra jaar komen de leerlingen 2 dagen per week naar school en gaan zij 3 dagen werken op een zelfgekozen stagebedrijf. De leerlingen krijgen de kans om hun vaardigheden nog te vervolledigen en bij te werken. Het doel is dan ook een verdere professionalisering en een vlotte overgang naar het werkveld.

De 3 pijlers van de beroepsschool
Geïntegreerde Algemene Sociale vorming (GASV). Dit zijn de theorielessen. De jongeren leren tijdens de GASV-lessen functionele vaardigheden aan in een zo’n realistisch mogelijke setting. De lessen lichamelijke opvoeding, huishoudkunde, crea en godsdienst behoren ook tot de GASV-lessen.

Beroepsgerichte Vorming (BGV). Dit zijn de praktijklessen. Tijdens deze lessen leren de jongeren hun de vaardigheden van het beroep aan. Er is specifieke aandacht voor techniek, hygiëne en veiligheid.

Gedrag en houding: Naast het leren van theoretische kennis en beroepsvaardigheden, is het aanleren van correct gedrag en een goede werkhouding erg belangrijk om je te kunnen integreren in de maatschappij.

Basis bakkerij
Tijdens de opleiding leer je ondersteunende bakkerstaken uit te voeren.
Je leert er verschillende deegsoorten (gistdegen, soezendeeg, bladerdeeg), cakes en biscuits, pizza’s en vlaaien maken. Je leert er chocolade, suiker, marsepein maken en gebruiken ter versiering van gebak.
Na de opleiding ‘medewerker brood en banketbakkerij’ kan je tewerkgesteld worden in bakkerijen, industriële bakkerijen, supermarkten, horeca-bedrijven.

Basis horeca
Tijdens de opleiding leer je groenten wassen en zuiver maken, de basisbereidingen van warme en koude gerechten uitvoeren, dresseertechnieken toepassen, vaatwerk afwassen en drogen, werkruimtes onderhouden…
Na de opleiding ‘keukenmedewerker’ kan je tewerkgesteld worden in een restaurant, grootkeuken, keuken van een hotel…

Basis schilderen en decoratie
Tijdens de opleiding leer je ondersteunende taken uitvoeren bij schilderen, behangen en soepele vloerbekleding plaatsen.
Je leert schilderwerk zowel binnen- als buitenwerk, decoratief schilderwerk, vloerbekleding plaatsen, behangen, gordijnen en accessoire plaatsen, verschillende decoratieve schildertechnieken.
Na de opleiding ‘schilder’ kan je tewerkgesteld worden in schildersbedrijven, onderhoudsbedrijven en verfwinkels.

Basis organisatie en logistiek
Tijdens de opleiding leer je klanten bedienen en ondersteunende taken in een winkel uitvoeren. Je leert op de computer werken, verschillende producten kennen, een winkelvoorraad beheren, een winkelpresentatie verzorgen, ondersteunende winkeltaken uitvoeren, klanten bedienen, kassawerk verrichten, met interne transportmiddelen werken, bezoekers correct ontvangen en begeleiden…
Na de opleiding ‘winkelmedewerker’ kan je tewerkgesteld worden in een kleinhandel, speciaalzaken, supermarkten, doe-het-zelfzaken…

Slagersgast
Tijdens de opleiding leer je ondersteunende slagerstaken uit te voeren. Je leert er uitsnijden en uitbenen, vers vlees bereiden en winkelklaar maken, een toonbank aanvullen en verkoopklaar maken, vleeswaren en verkoopklare gerechten bereiden. Na de opleiding slagersgast kan je tewerkgesteld worden in slagerijen, supermarkten, horeca-bedrijven, traiteurs, …

Duaal Leren
Duaal Leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek.
De leerling is werknemer met contract en krijgt een vergoeding voor gepresteerde uren.

De voorwaarden om te starten in het Duaal Leren is het hebben van goede werk- en leerattituden.

Duaal Leren is mogelijk voor leerlingen in de kwalificatiefase. Onze school biedt de mogelijkheid tot Bakkersgast duaal, Slagersgast duaal, Schilder-decorateur duaal.

Nog vragen over de beroepsschool (OV3)?

Neem contact op met onze contactpersoon

 • Dawn Okkes
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • GSM: 0492 34 32 25

Contacteer KIDS

 • KIDS Hasselt
 • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
 • Tel: 011 22 25 93
 • E-mail: