Opleidingen in afbouw in de beroepsschool

De Beroepsschool volgt de modernisering van het secundair onderwijs en werkt aan de hervorming van de opleidingen.
Onderstaande opleidingen zijn daarom in afbouw.

 

Schilder-decorateur

Tijdens de opleiding schilder-decorateur leert de leerling verschillende schildertechnieken en decoratieve technieken uit te voeren.

Slagersgast

Tijdens de opleiding slagersgast leert de leerling stap voor stap ondersteunende taken uit voeren in de slagerij.

Winkelhulp

Tijdens de opleiding winkelhulp leert de leerling stap voor stap ondersteunende winkeltaken uit te voeren.

Bakkersgast

Tijdens de opleiding bakkersgast leert de leerling stap voor stap ondersteunende bakkerstaken uit te voeren.