Verschillende fases in de beroepsschool

Een opleiding in de beroepsschool bestaat uit verschillende fases. Elke fase heeft andere accenten.

Observatiejaar

Het eerste jaar van de Beroepsschool wordt het observatiejaar genoemd.

In het eerste jaar maken de leerlingen kennis met de verschillende opleidingen in de Beroepsschool.

Opleidingsfase

Het tweede en derde jaar van de Beroepsschool noemen we de opleidingsfase.
De leerling kiest voor één opleiding en verdiept zich gedurende twee schooljaren in de basiskennis en -vaardigheden van de gekozen opleiding.

Kwalificatiefase

Het vierde en vijfde jaar van de Beroepsschool noemen we de kwalificatiefase.

De leerling verdiept zich gedurende minstens twee schooljaren in de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om het beroep van de gekozen opleiding te kunnen uitvoeren.

Kwalificatiefase – Duaal

Duaal Leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek.
Duaal leren is mogelijk voor leerlingen in de kwalificatiefase.

Integratiefase

De leerlingen kunnen na de kwalificatiefase een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen.
Tijdens dit extra jaar komen de leerlingen twee dagen per week naar school en lopen ze drie dagen per week stage in een zelfgekozen stagebedrijf.