Opleidingsfase

Het tweede en derde jaar van de Beroepsschool noemen we de opleidingsfase.
De leerling kiest voor één opleiding en verdiept zich gedurende twee schooljaren in de basiskennis en -vaardigheden van de gekozen opleiding.

De werking
In de opleidingsfase kiest de leerling voor één basisopleiding. Het lessenrooster bestaat uit praktijkgerichte vorming en algemene vorming.
Tijdens de praktijkvakken worden de basistechnieken, de basisvaardigheden en de attitudes die nodig zijn om het beroep te kunnen uitvoeren stap voor stap aangeleerd.
Tijdens de lessen algemene vorming krijgen de leerlingen onder andere theoretische ondersteuning om hun beroep te kunnen uitoefenen. We hebben extra aandacht voor het functioneren van de leerling in een groep en het vergroten van de eigen zelfstandigheid.
De leerstof  is functioneel en praktisch bruikbaar.

Welke leerlingen volgen hier les?
Een doorsnee leerling van de opleidingsfase:
- is minstens 13 jaar oud;
- werkt graag met zijn/haar handen;
- heeft interesse in het gekozen beroep;
- wil graag het gekozen beroep leren;
- heeft een cognitieve leerbaarheid;
- heeft nood aan duidelijkheid en structuur;
- heeft nood aan kleine leerstapjes;
- functioneert in een kleine groep (+/- 10);
- kan klassikaal les volgen;
- heeft een bepaalde zelfstandigheid in het dagdagelijks functioneren.

Leerlingen in de Beroepsschool hebben een attest OV3 van het CLB nodig.

 

We hebben de beker gehaald tijdens het voetbaltoernooi! Deze beker staat nu te pronken in de sporthal. Tibo, 15 jaar

Aanbod
De leerling kiest voor één van de vier opleidingen:
- Basis bakkerij
- Basis horeca
- Basis organisatie en logistiek
- Basis schilderen en behangen

De lestabel in de opleidingsfase ziet er als volgt uit:

 

Geïntegreerde algemene en sociale vorming (GASV) - Theorie


Vakken


GASV: wiskunde, taal, maatschappelijke vorming, creativiteit,
verkeer, ICT, socio-emotioneel leren,
Vlaamse gebarentaal (voor DSH) ...
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Huishoudkunde: koken, wassen, onderhoud, strijken, milieu ...


TOTAAL


 

Beroepsgerichte vorming (BGV) - Praktijk


Vakken


Gekozen opleiding


TOTAAL


 

 


Lesuren


8
 
 
2
2
2


14


 

 


Lesuren


18


18


 

Specifieke ondersteuning

Het team rond een jongere kan bestaan uit leerkrachten, team leerlingenbegeleiding, het paramedisch personeel, psycho-pedagogisch personeel, ondersteunend personeel.
Het doel van de ondersteunende functies is dat de leerlingen op een goede manier les kunnen volgen bij een leerkracht en dat leerkrachten op een goede manier les kunnen geven.

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag terecht in ’t PARC voor een kort gesprekje met een leerlingenbegeleider of een rustmoment.
Indien nodig kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet: een hoofdtelefoon, een time-timer, prikkelarme schermen…

 

Trajecten na de opleidingsfase

Ook onze school werkt aan de hervorming van de opleidingen. In schooljaar 2020–2021 werd het observatiejaar vernieuwd. In schooljaar 2021–2022 is het eerste jaar van de opleidingsfase aan de beurt. Zo schuiven we elk schooljaar een jaar op.

Trajecten in de kwalificatiefase in het oude systeem (tot schooljaar 2022 – 2023):
- Bakkersgast
- Schilder-decorateur
- Winkelhulp
- Slagersgast
- Duaal leren

Trajecten in de kwalificatiefase in het nieuwe systeem (vanaf schooljaar 2023 - 2024):
- Medewerker brood- en banketbakkerij
- Keukenmedewerker
- Winkelmedewerker
- Medewerker schilder en behanger

 

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Dawn Okkes
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: 0492 34 32 25
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: