Kwalificatiefase – Duaal

Duaal Leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek.
Duaal leren is mogelijk voor leerlingen in de kwalificatiefase.

De werking
Duaal Leren is een combinatie van leren op school en leren op de reële werkplek.
De leerling is werknemer met een contract en krijgt een vergoeding voor de gepresteerde uren.
De werkgever leert de leerling een groot aantal van de beroepsgerichte vaardigheden aan. De vakleerkracht en de stagegever spreken samen af welke vaardigheden op school en welke op de werkplek aangeleerd worden.
De leerlingen krijgen op school vier lesuren beroepsgerichte vaardigheden en tien lesuren algemene sociale vorming.
De voorwaarden om te starten in het Duaal Leren is het hebben van goede werk- en leerattituden.

 

Welke leerlingen volgen hier les?
Een doorsnee leerling van de kwalificatiefase - Duaal:
- is arbeidsrijp
- is arbeidsgeschikt
- heeft een goede werkhouding
- stelt zich flexibel op
- werkt constructief samen met anderen
- heeft een bepaalde zelfstandigheid in het dagdagelijks functioneren

Leerlingen hebben een attest OV3 van het CLB nodig.

 

Ik vind het fijn om geld te verdienen terwijl ik aan het leren ben. Onderschat het niet, want het is wel hard werken op de stageplaats. Mario, 16 jaar

Aanbod
Onze school biedt de mogelijkheid tot:
- Bakkersgast duaal
- Slagersgast duaal
- Schilder-decorateur duaal.

 

De lestabel ziet er als volgt uit:

Geïntegreerde algemene en sociale vorming (GASV) - Theorie


Vakken


GASV: wiskunde, taal, maatschappelijke vorming, creativiteit,
verkeer, ICT, socio-emotioneel leren,
Vlaamse gebarentaal (voor DSH) ...
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding


TOTAAL


 

Beroepsgerichte vorming (BGV) - Praktijk


Vakken


Gekozen opleiding


 

Beroepsgerichte vorming (BGV)


Stageplaats


 

 


Lesuren


6
 
 
2
2


10


 

 


Lesuren


4


 

Werkdagen


3


 

Specifieke ondersteuning
Met de leerlingen van de kwalificatiefase doen we levensplanbesprekingen. We gaan met de leerling en zijn netwerk op zoek naar wat de leerling wil doen nadat hij is afgestudeerd op onze school. We tonen de leerling en zijn netwerk de weg naar ondersteunende partners buiten het onderwijs (bv. GTB, VDAB, DOP…)
Het team rond een jongere kan bestaan uit het leerkrachtenteam, team leerlingenbegeleiding, het paramedisch personeel, het psycho-pedagogisch personeel, het ondersteunend personeel, de stagegever…

 

Trajecten na Duaal
Tijdens de levensplanbespreking wordt het traject na de opleiding Duaal besproken en zal beroep gedaan worden op externe begeleiding, indien nodig.

 

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Vanessa Paesen
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: 0492 34 31 80
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: