Kwalificatiefase

Het vierde en vijfde jaar van de Beroepsschool noemen we de kwalificatiefase.

De leerling verdiept zich gedurende minstens twee schooljaren in de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om het beroep van de gekozen opleiding te kunnen uitvoeren.

De werking
In de kwalificatiefase wordt de transfer naar het echte werkveld heel belangrijk. Het werken aan verschillende vormen van zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid staan centraal in de kwalificatiefase.
Tijdens de praktijklessen worden de aangeleerde technieken in een hoger tempo aangeleerd en op meer verfijnde manieren toegepast. Wij geven hierbij de voorkeur aan een realistische setting. Dit kan in de school gesimuleerd worden via realistische werkhuizen, maar ook buiten de school via studie-uitstappen, praktijk op verplaatsing (POV) en de stage.
In het vierde jaar hebben de leerlingen één stageperiode van drie weken. In het vijfde jaar gaan de leerlingen twee keer voor een periode van drie weken op stage.
De inhoud van de lessen algemene vorming wordt toegespitst op hetgeen de leerlingen echt nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en werken. Voorbeelden van thema’s die we behandelen zijn: solliciteren, maatschappelijke diensten, budgetbeheer, het rijbewijs, levensplanbespreking…
De leerlingen studeren af op het einde van de kwalificatiefase. Ze kunnen afstuderen met een getuigschrift van de opleiding, een getuigschrift met verworven competenties voor een afgerond geheel binnen de opleiding, met een attest met verworven bekwaamheden of met een attest.

Welke leerlingen volgen hier les?
Leerlingen in de kwalificatiefase hebben de opleidingsfase van hun beroep achter de rug.

Een doorsnee leerling van de kwalificatiefase:
- is minstens 16 jaar oud;
- werkt graag met zijn/haar handen;
- heeft interesse in het gekozen beroep;
- wil graag het gekozen beroep leren;
- heeft een cognitieve leerbaarheid;
- functioneert in een kleine groep (+/- 10);
- kan klassikaal les volgen;
- heeft een bepaalde zelfstandigheid in het dagdagelijks functioneren.

Leerlingen hebben een attest OV3 van het CLB nodig.

 

Ik was heel zenuwachtig om op stage te gaan. Dit was niet nodig, want het was heel leuk en ik heb veel bijgeleerd. Marie, 17 jaar

Aanbod
Ook onze school werkt aan de hervorming van de opleidingen. In schooljaar 2020-2021 werd het observatiejaar vernieuwd. In schooljaar 2021-2022 is het eerste jaar van de opleidingsfase aan de beurt. Zo schuiven we elk schooljaar een jaar op.

Trajecten in de kwalificatiefase in het oude systeem (tot schooljaar 2022-2023):
- Bakkersgast
- Schilder-decorateur
- Winkelhulp
- Slagersgast

Trajecten in de kwalificatiefase in het nieuwe systeem (vanaf schooljaar 2023-2024):
- Medewerker brood- en banketbakkerij
- Keukenmedewerker
- Winkelmedewerker
- Medewerker schilder en behanger

De lestabel in de kwalificatiefase ziet er als volgt uit:

 

Geïntegreerde algemene en sociale vorming (GASV) - Theorie


Vakken


GASV: wiskunde, taal, maatschappelijke vorming, creativiteit,
verkeer, ICT, socio-emotioneel leren,
Vlaamse gebarentaal (voor DSH) ...
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Huishoudkunde: koken, wassen, onderhoud, strijken, milieu ...


TOTAAL


 

Beroepsgerichte vorming (BGV) - Praktijk


Vakken


Gekozen opleiding


TOTAAL


 

 


Lesuren


6
 
 
2
2
2


12


 

 


Lesuren


20


20


 

De kwalificatiefase kan ook onder de vorm van duaal leren doorlopen worden.

Specifieke ondersteuning
Met de leerlingen van de kwalificatiefase doen we levensplanbesprekingen. We gaan met de leerling en zijn netwerk op zoek naar wat de leerling wil doen nadat hij is afgestudeerd op onze school. We tonen de leerling en zijn netwerk de weg naar ondersteunende partners buiten het onderwijs (bv. GTB, VDAB, DOP…)
Het team rond een jongere kan bestaan uit leerkrachten, team leerlingenbegeleiding, het paramedisch personeel, psycho-pedagogisch personeel, ondersteunend personeel.
Leerlingen kunnen op elk moment van de dag terecht in ’t PARC voor een kort gesprekje met een leerlingenbegeleider of een rustmoment.
Indien nodig kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet: een hoofdtelefoon, een time-timer, prikkelarme schermen…

Trajecten na de kwalificatiefase
Leerlingen kunnen na de kwalificatiefase doorstromen naar de integratiefase en kiezen voor ABO.
Leerlingen kunnen eveneens doorstromen naar de arbeidsmarkt of kiezen voor een andere opleiding.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Dawn Okkes
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: 0492 34 32 25
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: