Integratiefase

De leerlingen kunnen na de kwalificatiefase een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen.
Tijdens dit extra jaar komen de leerlingen twee dagen per week naar school en lopen ze drie dagen per week stage in een zelfgekozen stagebedrijf.

De werking
De Alternerende Beroepsopleiding heeft tot doel de kansen op blijvende tewerkstelling voor jongeren uit het buitengewoon secundair onderwijs te optimaliseren.
De integratiefase bevat vooral onbezoldigde stages. De leerling werkt drie dagen in een bedrijf om zijn vaardigheden verder uit te werken, om zich de vereiste werkhouding eigen te maken en om te wennen aan het arbeidsritme. De overige twee dagen volgt de leerling les op school. Hier worden eventuele tekorten op het werkveld verder bijgewerkt en is er veel aandacht voor het zelfstandig kunnen functioneren van de leerling in onze maatschappij.
Het doel van het ABO-jaar is een verdere professionalisering en een vlotte overgang naar het werkveld.

Welke leerlingen volgen hier les?
De integratiefase is bedoeld voor leerlingen die een getuigschrift van de opleiding hebben behaald. De leerling kan ook zonder getuigschrift van de opleiding worden toegelaten tot de integratiefase indien de klassenraad een gemotiveerd advies geeft.

 

Als ABO-leerlingen horen we tot de oudsten van de school. We krijgen meer vrijheden en dat is tof! Ayoub, 19 jaar

Aanbod
De leerling verdiept zich verder in de opleiding waarin hij een getuigschrift (attest verworven bekwaamheden) behaalde:
- Bakkersgast
- Schilder-decorateur
- Slagersgast
- Winkelhulp

De lestabel ziet er als volgt uit:

 

Geïntegreerde algemene en sociale vorming (GASV) - Theorie


Vakken


GASV: projecten rond verschillende vormen van zelfstandigheid
en sociale zelfredzaamheid


TOTAAL


 

Beroepsgerichte vorming (BGV) - Praktijk


Vakken


Gekozen opleiding


 

Beroepsgerichte vorming (BGV)


Stage


 

 


Lesuren


4
 


4


 

 


Lesuren


10


 

Werkdagen


3


 

Specifieke ondersteuning
De ABO-mentor ondersteunt de leerling op een heel individuele manier en zal de leerling, indien nodig, begeleiden naar externe hulpverlening.
Het team rond een jongere kan bestaan uit leerkrachten, de ABO-mentor, het paramedisch personeel, de stagementor…

Trajecten na de integratiefase
Het is de bedoeling dat de leerling na de integratiefase kan blijven werken op de plaats waar de leerling zijn/haar stage voldeed. De ABO-mentor bereidt het traject na de integratiefase samen met de leerling voor.

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Marc Verheyen
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011/222593
  • GSM: 0497 97 28 87
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: