Observatiejaar

Het eerste jaar van de Beroepsschool wordt het observatiejaar genoemd.

In het eerste jaar maken de leerlingen kennis met de verschillende opleidingen in de Beroepsschool.

De werking
In het observatiejaar maken de leerlingen kennis met de vier opleidingen in de Beroepsschool. Naast het verkennen van de beroepen en het experimenteren in de werkhuizen, krijgen de leerlingen ook lessen algemene vorming.
We besteden aandacht aan de overstap van de lagere school naar het middelbaar: het vormen van een nieuwe klasgroep, het wennen aan verschillende leerkrachten, de verschillende vakken, het wisselen van klaslokalen…
We staan stil bij het welbevinden en de weerbaarheid van de leerling.
In principe duurt het observatiejaar één schooljaar. De leerlingen kiezen op het einde van dit schooljaar één opleiding waarin ze zich willen verdiepen. Deze keuze wordt uiteraard goed voorbereid samen met de leerlingen.

Welke leerlingen volgen hier les?
Het observatiejaar is het instapjaar voor jongeren die net de lagere school afgerond hebben, al dan niet met een getuigschrift.

Een doorsnee leerling van het observatiejaar:
- werkt graag met zijn/haar handen;
- wil graag een beroep leren;
- heeft een cognitieve leerbaarheid en interesse in leren;
- heeft nood aan duidelijkheid en structuur;
- heeft nood aan kleine leerstapjes ;
- functioneert in een kleine groep (+/- 10);
- kan klassikaal les volgen.

Leerlingen hebben een attest OV3 van het CLB nodig.

 

Tijdens de lessen Rots en Water leren we om onze grenzen aan te geven. Op het einde van de lessen hebben we een houten plankje met onze handen doorgeslagen. Florian, 13 jaar

Aanbod
Het lessenrooster bestaat uit algemene vorming en kennismaken met de 4 opleidingen.

De lestabel ziet er als volgt uit:

 

Geïntegreerde algemene en sociale vorming (GASV) - Theorie


Vakken


GASV: wiskunde, taal, maatschappelijke vorming, creativiteit,
verkeer, ICT, Vlaamse gebarentaal (voor DSH) ...
Sociaal-emotioneel leren
Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Huishoudkunde: koken, wassen, onderhoud, strijken, milieu ...


TOTAAL


 

Beroepsgerichte vorming (BGV) - Praktijk


Vakken


Basis bakkerij
Basis horeca
Basis organisatie en logistiek
Basis schilderen en behangen


TOTAAL


 

 


Lesuren per week


8
 
1
2
2
3


16


 

 


Lesuren per week


4
4
4
4


16


 

Specifieke ondersteuning
Het team rond een jongere kan bestaan uit leerkrachten, team leerlingenbegeleiding, het paramedisch personeel, psycho-pedagogisch personeel, ondersteunend personeel.
Het doel van de ondersteunende functies is dat de leerlingen op een goede manier les kunnen volgen bij een leerkracht en dat leerkrachten op een goede manier les kunnen geven.

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag terecht in ’t PARC (leerlingenbegeleiding) voor een kort gesprekje, een rustmoment en/of het samen met leerlingenbegeleiding zoeken naar oplossingen.
Indien nodig kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet: een hoofdtelefoon, een time-timer, prikkelarme schermen…

Trajecten na het observatiejaar
Na het observatiejaar stromen leerlingen door naar de opleidingsfase. In de opleidingsfase kiezen de leerlingen één opleiding om zich verder in te bekwamen:
- Basis bakkerij
- Basis organisatie en logistiek
- Basis schilderen en behangen
- Basis horeca

Nog vragen?

Neem contact op met onze contactpersoon

  • Dawn Okkes
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • GSM: 0492 34 32 25
  • E-mail:

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: