Ondersteuningsnetwerk Midden-Limburg

Wij sturen onze ondersteuners uit om vanuit hun expertise te zorgen voor optimale ontplooiing van de jongeren in het gewoon onderwijs.

Het ondersteuningsnetwerk heeft als missie jongeren met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten in het gewoon onderwijs te ondersteunen om zo samen te zorgen voor een optimale ontplooiing van de jongere zowel op schools valk als op vlak van welbevinden. Het stuurt hiervoor ondersteuners uit die vanuit hun expertise vanuit het buitengewoon onderwijs een meerwaarde kunnen betekenen in de zorgbegeleiding van een leerling in het gewoon onderwijs.

De Ondersteuning
In het ondersteuningsnetwerk streven we ernaar om de expertise, gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, flexibel in te zetten. Afhankelijk van de nood van de leerling, de school en de ouders zal in overleg gekozen worden voor leerkracht- en/of leerlinggerichte ondersteuning. De ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd, kan onderbroken worden en later opnieuw opgestart. We beogen steeds een maximaal effect op de klasvloer. De ondersteuner wordt gezien als een belangrijke partner die de school ondersteunt en ook een verbindende rol speelt met externe partners indien nodig of gewenst. We willen hierbij een meerwaarde betekenen voor het zorgbeleid van de school, in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. Samen met de school willen we rond deze leerling een netwerk uitzetten of een bestaand netwerk optimaliseren.

De Doelgroepen: basisaanbod, gedrags- en emotionele problemen, autisme
Binnen het Katholiek Onderwijs hebben we in Limburg één ondersteuningsnetwerk dat werkt vanuit 5 knooppunten. Vanuit knooppunt midden-Limburg ondersteunen wij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de katholieke scholen gewoon onderwijs in Hasselt, Diepenbeek, Alken, Zonhoven, en Houthalen-Helchteren. Onze ondersteuners hebben hun ervaring opgebouwd in buitengewoon onderwijs De Berk, De Buidtelberg en KIDS.

Het zorgloket
Als de school, samen met ouders en CLB na een handelingsgericht-diagnostisch traject overeenkomen dat voor de specifieke zorg van deze leerling ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs nodig is, melden ze dit aan het zorgloket. Van daaruit wordt bekeken welke ondersteuner deze specifieke begeleiding kan opnemen.
Daarnaast wil het zorgloket ook een aanspreekpunt zijn voor ouders, scholen, CLBmedewerkers indien ze vragen hebben rond opstart van ondersteuning, de ondersteuning zelf, …
Voor midden-Limburg wordt het zorgloket bemand door
Steven Vranken
Liesbet Meykens

https://begeleiding-limburg.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/ondersteuningsnetwerk

Partners
Het ondersteuningsnetwerk wil een verbindende rol spelen tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. Wij doen dit via co-creatie en stimuleren de scholen hierbij tot een inclusieve onderwijssetting. Verbindend samenwerken met alle betrokkenen waarbij alle partners in gelijkwaardigheid en gedeeld engagement samen werken is een belangrijk uitgangspunt. De vier betrokken partijen die rond de leerling en de ouder staan zijn de school voor gewoon onderwijs, de ondersteuner uit het buitengewoon onderwijs, CLB en de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling. Binnen deze co-creatie staat de leerling centraal!

Heb je nog vragen over ON Midden-Limburg?

Neem contact op met onze contactpersoon

Contacteer KIDS

  • KIDS Hasselt
  • Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt
  • Tel: 011 22 25 93
  • E-mail: