CSS Expanding Menus Css3Menu.com

CSS Expanding Menus Css3Menu.com

Missie, visie, waarden van het KIDS

Communicatieve beperking
KIDS wil een antwoord bieden op de zorgvragen van gezinnen, van kinderen en (jong)volwassenen met een communicatieve beperking. In een aangepaste materiële omgeving willen wij in één geheel onderwijs, revalidatie, opvoeding en begeleiding aanbieden. Deze hulp wordt aangeboden in residentiële, semi-residentiële en ambulante vorm. Wij streven naar continuïteit in de begeleiding.
Rekening houdend met de eigenheid van de persoon en de handicap streven we maximale ontplooiing na.

Kennis- en expertise
Wij willen flexibel en kritisch inspelen op nieuwe ontwikkelingen, om een vooruitstrevende rol te blijven spelen in de begeleiding van onze doelgroepen.
Wij willen een kennis- en expertisecentrum zijn waarop cliënt en context een beroep kunnen doen.

Christelijke inspiratie
Wij vertrekken vanuit een christelijke inspiratie met eerbied voor andere levensvisies.
Dit resulteert in een erkenning van en diep respect voor de persoon met een handicap en zijn gezin. Wij zijn ervan overtuigd dat deze gezinnen, kinderen en (jong)volwassenen recht hebben op een (h)echte plaats in de samenleving.

Hartelijke professionaliteit
Wij willen empathisch aanwezig zijn bij de persoon met een handicap en zijn gezin.
Hiertoe streven wij naar professionele en kwaliteitsvolle samenwerking, in een hartelijke en blije sfeer.

Samenwerking, verantwoordelijkheidsgevoel, teamwork
en resultaatgericht handelen

Cliënten en hun context worden actief betrokken in de samenwerking. Oprechtheid, eerlijkheid, openheid en respect worden op alle niveaus gewaardeerd en gevoed.
We streven ernaar dat alle belangrijke beslissingen, weliswaar na grondig geïnformeerd te zijn door de begeleiders, bij de cliënt en context (persoon, gezin)
zelf liggen.


Geschreven referentiekader van het KIDS

Integriteit
Het respect voor de eigenheid van de cliënt en zijn context is een basisaspect van de hulpverlening. De personeelsleden van het KIDS onthouden zich van elke eventuele veroordeling van mogelijke gezinssituaties, culturen, religies,…

Wij bieden gelijkwaardige kansen ongeacht etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergronden, ideologie, syndicale betrokkenheid. Initiatieven ter bevordering van dit diepmenselijk respect en aanvaarding worden gestimuleerd. Cliënten en context met een andere religieuze overtuiging worden gerespecteerd (bv. worden aanvaard met hun eigen tradities en rituelen (bv. ramadan) en indien nodig worden er in overleg aanpassingen in de hulpverlening gedaan worden (bv. eten voorzien na zonsondergang, geen varkensvlees,…).

Opvoeding gaat gepaard met het informeren van de cliënt en context over aspecten van de huidige samenleving.

Betrokkenheid
We wensen een voorziening te zijn met een "open deur" en een wederkerigheid tussen cliënt en context (hulpverlener). Cliënten en context worden als partners aanzien.
Er is een cliëntenraad voor de minderjarigen
(MFC) en een cliëntenraad voor de meerderjarigen (FAM). Een afgevaardigde van de cliëntenraad is waarnemer in de Raad van Bestuur..

Privacy
Iedereen heeft recht op privacy en waardering. Het omgaan met informatie verloopt in overeenstemming met de wet op privacy en het Decreet Rechtspositie Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp.

  download onze visieteksten
  & infobrochures:
Drugsbeleid | 549 Kb
Geven van
individuele medicatie |
356 Kb
Infobrochure ST+ | 635 Kb
Omgangsregels
niet-samenlevende ouders
| 221 Kb
Visietekst ASS | 295 Kb
Visietekst BT en MDT
in MFC KIDS
| 291 Kb
Visietekst DSH | 348 Kb
Visietekst
gezinsgericht werken
| 96,7 Kb
Visietekst preventie en
omgang agressie
| 311 Kb
Visietekst ST | 287 Kb
Visietekst ZOMIU | 1 Mb
  download onze
  protocols & charters:
FAM-01 Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding | 199 Kb
FAM-02 Charter collectieve rechten en plichten | 155 Kb
FAM-30 Protocol Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Meerderjarigen
| 104 Kb
MFC-04 Charter collectieve rechten en plichten | 174 Kb
MFC-05 Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding | 137 Kb
MFC-29 Decreet Rechten Minderjarige (DRM) | 207 Kb
MFC-50 Protocol Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Minderjarigen
| 115 Kb
TB-03.1 Protocol voor verblijf, behandeling of begeleiding | 108 Kb
TB-04 Charter collectieve rechten en plichten | 133 Kb