Historiek van KIDS

Beknopte historiek KIDS : “Het verleden als aperitief voor de toekomst”.

 • 1851 : Maaseik : oprichting door de Fraters van Tilburg : opvang en onderwijs aan gehoorgestoorde en blinde jongens.
 • 1933 : blinde jongens gaan naar Woluwe.
 • 1955 : verhuis naar Hasselt. Ook spraakgestoorde jongens.
 • 1959 : officiële oprichting BuSO
 • 1963 : ook gehoorgestoorde meisjes.
 • 1967 : start home-training op eigen initiatief.

Trends jaren ’60 : enorme toename spraakgestoorden ; 1ste sociaal assistente.

Trends jaren ’70 : enorme toename van (leken)personeel.

 •  1982 : van spraakstoornissen naar spraaktaalstoornissen : opstart afasie/dysfasie en opstart kleuterdagverblijf.
 • 1985 : Houthalen : zorg voor volwassenen : oprichting dagcentrum en tehuizen voor werkenden en niet-werkenden.
 • 1987 : oprichting thuisbegeleidingsdienst, samen met K.I. Woluwe.

Trends jaren ’80 : start begeleiding volwassenen en thuisbegeleiding. Eerste lekendirecteur. Grote herstructureringswerken internaat minderjarigen.

 • 1995 : de laatste fraters vertrekken uit Hasselt (zie monument).

Trends in jaren ’90 : verdere differentiatie gehoorgestoorden ; autisme als nieuwe doelgroep ; evolutie van schoolinternaat naar permanente opvang minderjarigen. Basisschool :kleuterdagverblijf erkend binnen kleuteronderwijs ; groei externe leerlingen en eerste orthopedagoog onderwijs.

 • 1997 : uitbreiding volwassenen : Houthalen en Hasselt. Thuisbegeleiding onder eigen vzw.
 • 1998 : BuSO : oprichting OV 1 naast bestaande OV 3.
 • 2000 : verhuis van de volwassenen naar nieuwe campus in Wolfsdonk.
 • 2001 : 150-jarig bestaan van het instituut.
 • 2002 : de Joker in Houthalen : heringebruikname van de woning voor 2 leefgroepen ASS.
 • 2003 : oprichting Beschermd Wonen als reconversie dagcentrum (4 plaatsen). Kwaliteitshandboek VAPH in praktijk.
 • 2006 : Wolfsdonk : uitbreiding TNW (UB Vlaams-Brabant) 27+1 = 28. Aanvang bouwwerken nieuwbouw “de pASSer”.
 • 2007 : Wolfsdonk : uitbreiding TNW (UB Vlaams-Brabant) 28+5=33. Uitbreiding Beschermd Wonen 4+2=6.
 • 2008 : de “vzw Intituut Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen” wijzigt statutair in “vzw KIDS”. Start nieuwbouw “huis van de toekomst voor Doven” ; uitbreiding Beschermd Wonen (UB Vlaams-Brabant)6+2=8.
 • 2009 : ingebruikname nieuwbouw “de pASSer” en nieuwe bakkerij. Start verbouwing internaat blok H.

Trends in de jaren ’00 : profilering semi-internaat (pijlermodel) ; enorme toename zorgvragen ASS en GON ; implementatie kwaliteitsdenken ; uitbreiding zorg voor volwassenen (TNW en BeW). Verschillende bouwprojecten. Autonome vzw.

 • 2011: Masterplan KIDS (o.a. plannen bouw- en verbouwing campus Hasselt : zorg en onderwijs)
 • 2014: MPI wordt MFC (Multifunctioneel Centrum)
 • 2015: oprichting 0V4 ism Kindheid Jesu
 • 2016: TNW en Beschermd Wonen wordt FAM (Fexibel Aanbod Meerderjarigen)
 • Beiden als overgang naar PVF (Persoonsvolgende financiering)
 • 2017: FAM en TB stopt met te bestaan als organisatievorm
  • FAM wordt PVF (KIDS wordt Vergunde Zorgaanbieder)
  • TB wordt RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening)
 •  Transitie van GON naar On (Ondersteuningsnetwerken)
 • 2018: uitbreiding volwassenwerking Hasselt (op en buiten campus)