Basisschool

Context

M-decreet

Voor de invoering van het M-decreet was er een benedengrens IQ van 80: een doelgroep die schools nog veel leerstof aan kon en waarbij onze werking nog dichter bij het regulier onderwijs stonden.
Na het M-decreet hebben we voor ASS een benedengrens IQ van 60. Voor de doelgroepen ST en DSH is er door het M-decreet de maatschappelijke tendens dat meer kinderen naar het gewoon onderwijs gaan. De leerlingen die nog naar het buitengewoon onderwijs komen hebben over het algemeen een meervoudige, complexere problematiek dan in het verleden. Onze leerlingen worden zwakker en hebben nood aan een alternatief aanbod (meer functioneel werken).

  • Belangrijke kanttekening: we hebben zwakke DSH & ST leerlingen, maar deze leerlingen kunnen omwille van hun type 7 attest nergens anders terecht. Je ziet bij hen ook heel wat andere noden: gedragsproblemen, mentale problemen, fysieke handicap, …

‘Technologische’ evolutie DSH

Het M-decreet heeft minder invloed op onze DSH-leerlingen. Door technologische evolutie worden kinderen sneller gediagnosticeerd en krijgen ze sneller betere apparaatjes of kunnen ze sneller geïmplanteerd worden. Met deze evolutie kan er meer gecompenseerd worden voor hun uitval en kunnen ze alsnog naar het regulier onderwijs. Om die reden komen bij ons vooral de leerlingen met bijkomende problematieken terecht (mentale beperking, bijkomende gedragsproblemen, moeilijke thuissituatie, …) of kinderen die echt wel nood hebben aan gebarentaal (ook op vlak van begrip).

Wat is onze mening over meer functioneel werken?

Door de veranderende doelgroep voelen we de nood om meer functioneel te werken. Maar met onze middelen kunnen we hier onvoldoende aan tegemoet komen. Om die reden is het op dit moment ook onmogelijk om te groeien.

Verkeerde verwachtingen: soms te hoog voor onze doelgroep

We hebben meer en meer leerlingen die een type 2 profiel hebben, maar omwille van hun type 7 attest blijven ze toch bij ons op school. Wanneer leerlingen toch doorverwezen worden naar een type 2 laten ouders regelmatig ook meer verwachtingen los. Wij behouden dezelfde kinderen, maar de verwachtingen van de ouders blijven op type 7 niveau terwijl we moeten werken op type 2 niveau.

Versterken van de weg waar de inspectie ons heeft ingestuurd

Het is belangrijk om een schoolbeleid te voeren waarbij de eilandjes doorbroken worden. Ook naar het groter geheel van KIDS is dit belangrijk in functie van het kind. We moeten ten volle inzetten op onze expertise. Deze maakt immers dat we kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs kunnen bieden.