Dagopvang

Dagopvang is de term die we binnen KIDS gebruiken voor de opvang voor en na schooltijd (vanaf 8u tot 18u + schoolvakanties) van kinderen.  Tijdens de middagpauze komen zij ook in de leefgroep een warme maaltijd eten.

Huidige situatie:

Binnen KIDS zijn er een aantal kinderen die gebruik maken van deze ondersteuningsvorm:

 • Groep ‘de Vlieger’ is een groep waar kinderen met autisme begeleid worden binnen de leeftijdsgroep van 6 tot 13 jaar.
 • Groep ‘de Boomhut’ is een groep waar dove kinderen begeleid worden. Hier zijn ook al jongere kinderen bij.
 • In verschillende groepen waar kinderen verblijven, sluiten ook dagopvang-kinderen aan.
 • Ook het KIDSje is een dagopvanggroep. Weliswaar worden hier niet-schoolgaande kinderen opgevangen (baby’s en peuters).  In deze zin wijkt deze groep van opvang af van de andere groepen.

Werking en vragen:

 • De kinderen in een dagopvang tellen mee in het totale aantal erkende begeleidingsovereenkomsten. De personele middelen om een verblijfsgroep te bezetten zijn uiteraard hoger dan deze voor een dagopvanggroep.  Op deze manier zijn de middelen dan ook intern herschikt.
 • Er wordt getracht ook extra ondersteuning te bieden aan de ouders.
 • De kinderen van de dagopvang hebben nood aan de expertise van onze begeleiding.
 • Privé-werk-leven is het gemakkelijk dat er opvang is, sommige ouders zouden nog langer opvang wensen, dit vaak enkel owv de betere aansluiting op hun professionele bezigheden.
 • Voor DSH : is een kleine groep, grootte van huidige groep nodig om meerwaarde te kunnen bieden, combinatie van sterkere en zwakkere kinderen is nodig.
 • Voor DSH : is het sociale luik van het samen zijn zeer belangrijk (loft : 5/11 buitenscholers (niet-KIDS))!
 • Huidige dagopvang schiet eigenlijk tekort : door keuzes uit het verleden zoals beperken tussenkomsten mobiele dienst (wettelijk is combinatie tussen RTH en MFC niet mogelijk), door uren omkadering te verschuiven naar verblijvers (meer inzetten personeel waar noden en zorgzwaarte groter zijn), door het onvoldoende kunnen aanbieden van vakanties, door onvoldoende met de context te kunnen bezig zijn (bijvoorbeeld TOM/sociale vaardigheden).
 • Ouders van KIDSje geven aan zich echt thuis te voelen, een gerust gevoel te hebben
 • Hoe kunnen we nog meer kinderen begeleiden die nu op een wachtlijst staan?
 • Als de middelen schaars zijn hoe kan je dan criteria vastleggen om te bepalen wat er met de beperkte middelen toch kan gebeuren (bijvoorbeeld: financiële situatie context, sociale situatie context, ontwikkelingsmogelijkheden kind, …)
 • Vroeger is keuze gemaakt om ergo af te bouwen. Nu gaan er enkele kinderen buitenshuis hiervoor.  Dienen we dit ook terug aan te bieden (maar dan weer ten koste van een andere dienstverlening)?
 • Wanneer CAR kan in eigen beheer : hoe omgaan met het feit dat er nu steeds per cliënt voor iedere discipline prestaties moeten worden geleverd (vraag naar mono-disciplinaire begeleiding stelt zich momenteel al wel binnen de bestaande CAR’s).
 • Dagopvang eventueel opsplitsen in nood aan begeleiding? Of dagopvang meer uitspreiden over de verblijfsgroepen?
 • Wanneer er aangegeven wordt dat we tekortschieten kan dit verklaard worden door :
  •       Uren kindbegeleiding (beschikbare uren per groep)
  •       Uren ouderbegeleiding (beschikbare uren per groep)
  •       Ruimtelijke beperking vooral voor ASS
  •       Verhouding omkadering tov aantal kinderen
 • Er is meer vraag dan aanbod
 • We merken dat er binnen DSH ook binnen verschillende voorzieningen verschillende keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld Woluwe/Gent/Brugge : kinderen mogen niet als externe naar school zonder MDT-begeleiding; enkel externaat als MFC vol zit.
 • Voor ogen houden dat we enige type 7 school zijn in Limburg, dus vandaar zeker ook wel nood aan opvang.
 • Eventuele vraag om ook in het noorden van de provincie iets te kunnen voorzien.
 • Effect van dagopvang op leerlingenvervoer? Zou er minder dagopvang zijn wanneer leerlingenvervoer beter zou werken (minder tijd op bus zitten) of omgekeerd : als er meer dagopvang -plaatsen zouden zijn of dagopvang anders georganiseerd zou zijn, zouden er dan minder leerlingen het leerlingenvervoer gebruiken?  Het antwoord op deze vraag moeten we nu schuldig blijven.
 • Speelt het financiële een rol? Nu is dagopvang heel goedkoop.  Een gewone crèche is veel duurder.  Wat we wel merken is dat er een onverenigbaarheid is met een zorgbudget ontvangen en een plaatsje in KIDSje (inschrijving MFC), waardoor ouders zorgbudget verliezen.  Er zijn echter niet veel kinderen die hiervoor in aanmerking komen.
 • Zeker een interessante piste om te bekijken : mogelijkheid om KIDSje als observatie- en behandelcentrum te kunnen beschouwen.
 • Is warm eten ’s middags een troef / een must? Nu heel wisselend, voor sommigen echt een opvoedkundig stuk, voor anderen expliciet vraag tot eten boterhammetjes.
 • Is het ’s middags uit school gaan een troef / een must?