Audiologie

De audiologische dienst van KIDS is een nieuw samengesteld, jong team. Met dit team heeft KIDS de ambitie om op een zeer professionele manier in het audiologisch landschap er te staan, én naambekendheid te genieten als kennis- en expertisecentrum. Een kritische succesfactor is hier zeker het multidisciplinair karakter van de dienstverlening. Het audiologisch team bestaat uit 5 medewerkers, waarvan er 4 op de pay-roll staan van zorg en 1 medewerker betaald wordt vanuit de commissies die ontvangen worden op de aanpassing van hoorapparaten.

Actoren voor de dienst audio

Volgende cliënten worden geholpen via audio KIDS

Aan KIDS verbonden:

  • Baby’s en peuters KIDSje
  • Mobiele begeleidingen KIDS
  • Schoolgaande populatie KIDS
  • Kinderen/jongeren/volwassenen ‘wonen’ KIDS
  • KIDS oudleerlingen

Via verwijzing of extern:

  • Baby’s via gehoorscreening Kind en Gezin, doorverwezen door ziekenhuizen
  • Doorverwijzing via COS, pediaters, NKO-artsen
  • ON-begeleiding
  • Personen met een beperking, uit collega-voorzieningen
  • Fittingcentra

Er komen herhaaldelijk vragen vanwege externen, bijvoorbeeld oud-personeelsleden, ‘van horen zeggen’. Met deze vragen wordt zorgvuldig omgegaan, wegens het concurrentieel karakter tov gewone hoorcentra.
Criterium om wel te begeleiden : Aan KIDS verbonden cliënteel en/of op doorverwijzing vanwege specialist, waarbij geweten is dat deze personen in gewone hoorcentra niet kwalitatief geholpen kunnen worden. Dit is ook een verworven, heel aanvaarde positie tov deze commerciële hoorcentra.

Samenvattend beeld voor plaats AUDIO in hulpverlening binnen KIDS