Aandacht voor transitie

Wat bedoelen we daarmee?

Transitie staat voor de overgang van de éne levensfase (situatie) naar een andere levensfase (situatie).  De belangrijke veranderingen in het leven van het kind, de jongere en zijn context gaan gepaard met spanningen, onzekerheden, … We dienen aandacht te schenken aan alle processen die gebeuren en hier samen met het kind, de jongere en zijn context naar toe werken, rekening mee houden. Er moet ook aandacht zijn dat er door de organisatie zelf niet te veel transitiemomenten gecreëerd worden waar deze niet nodig zijn. 

Hoe willen we dat bereiken?

  • Elke cliënt met een zorgvraag heeft een perspectief binnen of buiten KIDS 
  • Stilstaan bij elk transitiemoment (overgang kleuter-lager, overgang lager-secundair, overgang school-werk, overgang leefgroep, …) en cliënt centraal stellen (vb niet voor iedereen op hetzelfde moment wijziging leefgroep en overgang school) 
  • Deelnemen aan netwerkoverleg om aanpak rond cliënten af te stemmen met alle actoren (school, kinderpsychiatrie, mobiele begeleiding, …)