Inclusie

Wat bedoelen we daarmee?

Onze cliënten maken deel uit van de maatschappij. Ze horen erbij. We bouwen dit systematisch in in onze werking, van jongs af aan.  

Inclusie werkt 2 kanten op, de persoon moet mee willen doen en de samenleving moet hier ook voor open staan.  

Als KIDS willen we aan de 2 kanten ons steentje bijdragen. Onze cliënten worden van jongs af aan gestimuleerd om deel te nemen aan de maatschappij. Als expertisecentrum proberen we de maatschappij te stimuleren om onze cliënten te aanvaarden en op te nemen.  

Het doel van inclusie is kwaliteit van leven en dat kan over grote en kleine dingen gaan.  

Hoe willen we dat bereiken?

  • Woonvormen in de buurt of in de stad 
  • Duaal leren en realistische leer-, werk- en leefomgevingen  
  • Gewoon en buitengewoon onderwijs dichter naar elkaar toe brengen 
  • De overdracht naar het gewoon vrijetijdsaanbod 
  • Een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking 
  • Op een laagdrempelige manier aanwezig zijn in de maatschappij met hulp- en dienstverlening 
  • Inclusie verankeren in het persoonlijk plan van onze cliënten
  • Gezinswerking - werken met de context