KIDS top-of-mind

Wat bedoelen we daarmee?

KIDS is een zichtbare organisatie in de samenleving. We zijn een gekende hulpverleningsorganisatie voor doorverwijzers. We zijn ook een gekend sociaal doel en zijn op deze manier wervend in alle opzichten.  

Hoe willen we dat bereiken?

 • Samenwerkingen met andere actoren 
 • Aanbod KIDS verduidelijken voor externen 
 • Profilering audiologische dienst 
 • Goed beeld van de sociale kaart, doorverwijzers 
 • Informatiepunt KIDS (KIDS-mobiel) op andere locatie dan KIDS-campus
 • Netwerk versterken; betrokkenheid in inspraakorganen en netwerkoverleg 
 • Goed uitgebouwde vrijwilligerswerking
 • PR
 • Deelname aan en integratie in de eigen buurt
 • Naar buiten treden met onze producten vanuit activiteitencentra
 • Profilering KIDS in samenwerking met de academische wereld
 • Deelname aan congressen
 • Organisatie van studiedagen, inleefparcours,... voor het brede netwerk