Medewerkers zijn experten

Wat bedoelen we daarmee?

Medewerkers dienen deskundig te zijn in hun vakgebied.  Deze deskundigheid slaat niet alleen op kennis, maar zeker ook op competenties en vaardigheden. 

Hoe willen we dat bereiken?

 • Vormingstraject voor starters 
 • Leren van elkaar - intern vormingsaanbod van medewerkers voor medewerkers
 • Interdisciplinariteit stimuleren
 • HR-beleid (salaris- en welzijnsbenadering, van werving tot einde loopbaan) 
 • Leren en ontwikkelen opvolgen en zelforganiserend maken
 • Overlegorganen afstemmen in functie van de doelen
 • Kennis- en expertisecentrum mogelijk maken
 • Agressie beleid
 • Inzetten op gespecialiseerde vorming voor 'experten' onder het personeel (bv. agressiecoach, therapeutische methoden, leidinggevende vaardigheden voor het middenkader,...)
 • Outreach, kennis overdragen aan de mensen die een rol spelen in het leven van onze cliënten
 • Expertisedeling, scholen buitengewoon onderwijs leren onderling van elkaar