Zelfregie

Wat bedoelen we daarmee?

Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, ook als je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. Het gaat dus om zelf bepalen, niet om zelf doen. Dat betekent dat mensen binnen de grenzen van wat er mogelijk is, eigenaarschap houden. Anderen om hen heen, ook de mensen die hen ondersteunen, sluiten zoveel mogelijk aan bij wat belangrijk is voor degene die ze ondersteunen. Alleen zo kunnen ze hun eigen leven blijven leiden. 

Hoe willen we dat bereiken?

  • Inspraak van cliënt in zorg én onderwijs 
  • Zorgvraag afstemmen met cliënt en context  
  • Flexibiliteit  
  • Activiteitenaanbod, vrijetijdsbesteding uitbouwen 
  • Leerlingen kunnen eigen traject mee aansturen (bv. CVO-trajecten in de pASSer, stagetrajecten in pASSer en OV4, …)