Leden van het Bestuursorgaan

Het Bestuursorgaan van vzw KIDS is zeer divers samengesteld met leden uit allerlei disciplines. Samen willen zij gaan voor een KIDS waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen. De leden van het Bestuursorgaan stellen hun motivatie hieronder graag aan jullie voor.

Johan Dehaese

Voorzitter

Ik beschouw mijn mandaat als een dienst aan de gemeenschap. Ik wil mijn professionele ervaring samen met een groep enthousiaste en zeer betrokken bestuurders en directie inzetten voor een sterk en toekomstgericht beleid van KIDS, ten gunste van alle jongeren en volwassen bewoners en medewerkers. Vennoot in DEHAESE&DEHAESE - Advocatenkantoor te Hasselt

Elly Leus

Ondervoorzitter

Mijn engagement voor KIDS zie ik als een zinvolle sociale inzet. Voormalig docent filosofische vakken aan de KHLIM, nu UCLL

Yo Bastiaens – Quintens

Vanuit de bekendheid met onderwijs en zorg en de betrokkenheid met ouders en jongeren wil ik meedenken over de werking binnen KIDS. Gepensioneerd maatschappelijk assistente

Jaak Hellings

Penningmeester

Ik ken KIDS al vanuit mijn jeugd in Kiewit en wil (vol bewondering voor hun missie) hier graag een steentje aan bijdragen. Voorheen bankier KBC (binnen- en buitenland). Sinds 2007 lid RVB (penningmeester)

Gerard Gielen

Secretaris

Ik engageer me voor KIDS omdat ieder kind verdient om erbij te “horen”, erbij te “zijn”, erbij te “pASSen”. Pedagoog/seksuoloog/relatietherapeut Ere-lector UCLL/Thomas More

Robert Ceuppens

De maatschappij is goed voor mij geweest en ik wil via dit bestuursmandaat graag iets terug doen. Bestuurder vennootschappen en rechter ondernemingszaken

Katrien Ketelslagers

Ik pas graag mijn kennis en ervaring in de zorgsector toe om de visie, missie en waarden van KIDS te versterken. NKO-arts verbonden aan het Jessa-ziekenhuis

Toon Lysens

Het is van belang voor de kinderen die er verblijven dat een instelling goed beheerd wordt en financieel gezond is. Ere-magistraat

Ann Pepermans

Ik wil graag meedenken over de strategische beleidskeuzes in de zorg voor de kinderen en de gezinnen van KIDS. Kinderpsychiater

Lieve van Coppenolle

Met mijn ervaring wil ik KIDS ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. Ik was directeur in het hoger en universitair onderwijs en de dienst opleiding en onderzoek in het ziekenhuis.

Chris Schruers

Als vader van 4 gezonde kinderen en plusvader van nog eens 4 gezonde kinderen, vind ik het mijn plicht om iets terug te doen voor de maatschappij. Ik draag daarom KIDS een warm hart toe. Oprichter VHS-Verzekeringen en C.O.O. Limburg van AlliAVHS, voormalig zaakvoerder van Mooze Lifestyle Clubs

Claudine Vanbeylen

Ik wens mijn ervaring in de Informaticasector aan te wenden om samen met het beleid en de medewerkers een efficiënte, veilige en zorgzame organisatie te garanderen. Ex- verantwoordelijke ICT beleid Stad Leuven

Ivan Leunen

Marc Swijngedouw

Ik ken KIDS via mijn echtgenote en mijn schoonvader die er jaren gewerkt hebben. Ik wil mijn ervaring gebruiken om verder te bouwen aan de toekomst van de KIDS. Voormalig directeur dienst Ruimte stad Hasselt

Jacob Geyens

Jan Baert

Philippe Micheels