Leersteun – ik ben een ouder

Heeft mijn kind recht op leersteun?

Je kind heeft recht op leerondersteuning als blijkt dat de school er, ondanks hun inspanningen en redelijke aanpassingen, niet in slaagt tegemoet te komen aan de noden van jouw kind. 

In dit geval, zal de school het CLB aanspreken en zal er een handelingsgericht diagnostisch (HGD) traject, doorlopen worden om na te gaan hoe jouw kind beter ondersteund kan worden. Jij bent als ouder een belangrijke partner in dit traject. Het CLB zal jou op de hoogte brengen en je krijgt de kans om te vertellen over de noden, dromen en sterktes van jouw kind. Het is overigens niet zo dat een handelingsgericht diagnostisch traject leidt tot een diagnose, er wordt vastgesteld welke specifieke ondersteuningsnoden er zijn en wat nodig is om hier een antwoord op te bieden. 

Als het CLB op het einde van dit proces tot de conclusie komt dat jouw kind en de school nood hebben aan extra ondersteuning, dan geven zij hiervoor een toegangsticket: een verslag. Er zijn verschillende soorten verslagen, in de vraag hieronder leggen we dit uit. 

Jouw kind kan dus enkel leerondersteuning krijgen als het een GC-, OV4- of IAC-verslag heeft. Ben je niet zeker of hij/zij een verslag heeft? Of twijfel je welk verslag het precies is? Dan kan je dit vragen aan jouw CLB. 

Ik heb vragen of bezorgdheden rond leersteun voor mijn kind:

Voor informatie in verband met de leersteun van uw kind dient u allereerst contact op te nemen met de verantwoordelijk leerondersteuner.

Heeft u echter bijkomende en dringende vragen dan kan u via mail contact opnemen met de coördinatie.

Heb je vragen?

Neem contact!