Logopedist buitengewoon lager onderwijs

Het KIDS is een basisschool voor buitengewoon onderwijs type 7 en type 9. Onze school heeft een hart voor kinderen met verhoogde zorgnoden en bevindt zich in de bosrijke omgeving van Kiewit. Het onderwijs is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van dove- en/of slechthorende leerlingen (DSH - type 7), kinderen met een spraaktaalontwikkelingsstoornis (STOS – type 7) en kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS - type 9).

We zijn op zoek naar logopediste binnen de ST+-afdeling. Je staat in voor het geven van logopedische therapie aan kinderen met een meervoudige spraak- en taalstoornis.

Profiel

Competenties

 • Je kan een positieve relatie opbouwen met leerlingen.
 • Je bent in staat om elke leerling steeds nieuwe kansen te geven.
 • Je kan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen achterhalen.
 • Je staat open voor feedback en kan open communiceren.
 • Je doet regelmatig aan zelfreflectie.
 • Je hebt een hartelijke professionaliteit.
 • Je kan handelingsgericht te werk gaan.
 • Je werkt procesgericht met het gewenst doel voor ogen
 • Je kan logopedische therapie geven aan kinderen met een complexe spraak- en taalstoornis
 • Je kan diagnostisch onderzoek uitvoeren en de onderzoeksresultaten kwantitatief en kwalitatief interpreteren
 • Je kan werken in een multidisciplinair team en hierbij alle teamleden en/of derden informeren over de inhoud en evolutie van de therapie, het functioneren van de leerling (werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling…), eventuele moeilijkheden, …

Administratieve competenties

 • Je kan een individueel handelingsplan (IHP) en een groepswerkplan (GWP) opmaken
 • Je kan, op basis van een diagnostisch onderzoek, een kwantitatieve en kwalitatieve analyse neerschrijven

Persoonsgebonden competenties

 • Je kan zelfstandig werken, alsook in teamverband
 • Je kan je flexibel opstellen
 • Je beschikt over een lerend vermogen
 • Je komt regels en afspraken na
 • Je beschikt over de capaciteit om te plannen
 • Je bent contactvaardig
 • Je durft initiatief nemen
 • Je beschikt over de nodige veerkracht en draagkracht gedurende stressvolle situaties
 • Je toont je creatief vermogen

Vereiste studies

 • Bachelor en/of master in de logopedische wetenschappen

Aanbod

Basisschool KIDS draagt hartelijke professionaliteit hoog in het vaandel en is gelegen in het groene hart van Kiewit. Het is een fijne en mooie omgeving om te werken. Je krijgt de kans om in teamverband mee te werken aan de ontwikkeling van kwalitatief onderwijs.

Het gaat om een halftijdse opdracht van bepaalde duur (22/05/2022).  Daarna kan een tewerkstelling binnen KIDS mogelijk verlengd worden. Verloning gebeurt volgens het barema van onderwijs Vlaanderen

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: nele.beckers@kids.be

Contact: Nele Beckers – directie