Expertise als hefboom!

Een eenvoudige en vlotte manier om specifieke kennis en ervaring te vinden die je nodig hebt.

De overtuiging dat specifieke expertise fungeert als de hefboom bij ondersteuning.

Dag van de Zorg, zondag 21 maart 2021 ‐ Waar begin je te zoeken als je ondersteuning nodig hebt?

Wie of wat kan helpen om tegemoet te komen aan je behoeften?

Overtuigd dat de ‘specialistische bril’ een meerwaarde is voor alle betrokkenen lanceren twaalf gespecialiseerde zorgorganisaties op de dag van de zorg een website die je helpt zoeken naar specifieke ondersteuning.

Heel vlug na de gehoortest bij Kind en Gezin kregen we bezoek van Hugo, onze thuisbegeleider. Voor ons was hij echt een rots in de branding. Iedere week keken we uit naar zijn bezoekje. Hij kwam niet alleen om ons te leren hoe we Margaux’s gehoor konden stimuleren en hoe we taal konden aanbrengen maar hij kwam vooral voor ons. Met onze twijfels en vragen konden we bij hem terecht. Zou Margaux ooit leren praten? Wat hoorde ze wel en wat niet? Hoe moeten we haar opvoedkundig aanpakken? Zou ze ooit leren fietsen in het drukke verkeer als ze geen auto’s hoorde aankomen? Konden we haar dezelfde kansen geven als de twee andere kinderen? Ouders van Margaux

Op de website “Expertise als hefboom “vind je voorzieningen , met specialisatie in het ondersteunen en begeleiden van minderjarigen en volwassenen met ondersteuningsnoden omwille van:

  • Doof of slechthorend zijn,
  • Blind of slechtziend zijn,
  • Een spraak-/ taalontwikkelingsstoornis hebben,
  • Een cerebrale visuele inperking hebben,
  • Een fysieke beperking  of een niet aangeboren hersenletsel hebben

Specialisatie die gebaseerd is op ruime ervaring en knowhow, die blijvend in ontwikkeling en up‐to‐date is!
Samen zorgzaam omspringen met ondersteuning in 2021 ! Vind een ‘specialistische’ partner in ondersteuning of begeleiding bij een eenvoudige vraag of een intense nood, zo dicht mogelijk bij huis, in samenwerking met aanwezige hulpverlening of scholen. Expertise kan net de hefboom zijn om zò het welzijn van kinderen, jongeren of volwassenen en hun gezin of verwanten te verhogen.