Logopedische onderzoeken

Ontwikkelingsdysfasie is een ernstig verstoorde taalontwikkeling waarbij de spraak- en taalproblemen zeer hardnekkig zijn en niet het gevolg zijn van problemen met cognitief functioneren, een gehoorverlies of een zichtbaar neurologisch letsel.

In het KIDS kunnen kinderen terecht voor uitgebreider onderzoek naar ontwikkelingsdysfasie. De aanmelding hiervoor loopt altijd via het CLB. Zij bepalen samen met de ouders of onderzoek gewenst is. Zij zijn op de hoogte van de procedure en voorwaarden.

Meer informatie hierover kan gevraagd worden via logo.onderzoek@kids.be of via het algemeen telefoonnummer.