Maatschappelijk werk leefgroepen DSH

30/40
tijdelijk contract van 26/08/2024 tot 10/02/2025

De maatschappelijk werker maakt deel uit van het begeleidingsteam en rapporteert aan de
directeur zorg.

Verantwoordelijkheden

1. onderschrijven van missie, visie en waarden
2. verantwoordelijke voor contextbegeleiding
3. bespreekbaar maken en opvolgen van knelpunten/gevoeligheden t.a.v. context
4. verzorgen/stimuleren van communicatie tussen de context en de medewerkers KIDS
5. up-to-date blijven m.b.t. de doelgroep Doven Slechthorenden (DSH)

Taken

1. opzetten en uitvoeren van contextbegeleiding (informeren, hulp bieden bij aanvaardingsproces, opvolgen verhouding draagkracht-draaglast, ondersteuning bieden in de thuissituatie,…)
2. uitvoeren van de intake
3. alle nodige administratieve taken (charter, verslaggeving, aanvragen VAPH, tegemoetkomingen,…)
4. opvolgen bij beëindiging van de hulp -en dienstverlening
5. dossierbeheer en archivering volgens het kwaliteitshandboek

Kerncompetenties:

empathie, communicatie en samenwerken, coachen, voortgangscontrole, hartelijke professionaliteit

Scholing – bijkomende opleiding – ervaring

1. minimaal Bachelor Sociaal Werk
2. bereidheid tot verdieping in het werkveld
3. kennis/ervaring DSH is pluspunt
4. ervaring met contextbegeleiding is meerwaarde

Werkomstandigheden

1. vast uurrooster, flexibiliteit in functie van de noden (o.a. permanentie)
2. verloning volgens barema VAPH

Sollicitatiebrieven binnen tegen 5 juni 2024 t.a.v. Goele Robijns (goele.robijns@kids.be). Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 12 juni namiddag.