Groepsgerichte werking

In onze groepsgerichte werking trachten wij de leerlingen maandelijks samen te brengen om lotgenotencontact te faciliteren. Het hoofddoel is onze leerlingen het gevoel te geven ‘ik ben niet alleen’. We creëren een veilige plek waar iedereen helemaal zichzelf kan zijn. We geven de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Soortgelijke ervaringen leiden tot een gevoel van verbondenheid en dit geeft emotionele steun. We bieden hen de kans om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen door deze te oefenen in een omgeving waar ze zich begrepen  voelen. Zo maken we hen sterker om moeilijkheden op school te overwinnen. De individuele leerondersteuner koppelt indien nodig terug met de betrokken leerkracht zodat deze mee op  de hoogte is en het effect wordt doorgetrokken naar de klascontext.