CSS Expanding Menus Css3Menu.com

PERSONEN MET AUTISME (ASS)

De basisgedachte van de hulpverlening is dat kinderen met autisme slechts tot een optimale ontwikkeling kunnen komen in een aangepaste leefwereld die tegemoet komt aan hun specifieke problemen en noden op het vlak van communicatie,
sociale ontwikkeling en hun ‘eigenaardig’ gedrag en verbeelding.
Onze doelstelling is dat samen met de ouders te realiseren.
Onderwijs, leefgroep, therapeuten én ouders werken samen met ondersteunende disciplines om een éénduidige en bevattelijke leer/leefomgeving aan te bieden.

Begeleiding in de leefgroep:
een leefgroep is een kleinschalige leef- en woonsituatie met gespecialiseerde begeleiding. Het scheppen van een sfeer van veiligheid en geborgenheid primeert. Binnen dit leefgroepsgebeuren wordt gewerkt aan communicatieve, sociale en emotionele vaardigheden. Het verhogen van de zelfstandigheid en de redzaamheid, het invullen van de vrije tijd, sport en spel, zijn eveneens belangrijk.
Er is ook ruimte voor culturele en ontspannende uitstappen. Ieder kind of jongere heeft een individueel handelingsplan, dat jaarlijks samen met de ouders en de pedagoog/psycholoog wordt geëvalueerd. De leefgroepwerking is niet schoolgebonden. Om continuïteit in de begeleiding te waarborgen, is opvang met paramedische begeleiding ook mogelijk tijdens de schoolvakanties.
Voor internen is er weekendopvang.

Medische en paramedische begeleiding:
Het doel van de logopedie is: alle functies in verband met het begrijpen en uitdrukken van mondelinge en schriftelijke taal te versnellen en intenser te beïnvloeden.
Veel belang wordt gehecht aan de pragmatiek van de taal. Sociale en communicatieve vaardigheden worden aangeleerd, zowel individueel als in groep én met aandacht voor transfer naar dagdagelijkse situaties. Van elk kind wordt een motorische test afgenomen en bovendien een onderzoek van de lichaamshouding uitgevoerd. Als het nodig is, volgt dan een kinesitherapeutische behandeling.
De audiologische dienst zorgt voor een regelmatige controle van het gehoor.
De medische dienst wordt ondersteund door een huisarts, een NKO-arts en een kinderpsychiater.

CSS Expanding Menus Css3Menu.com